Het Archief-, Documentatie- & Onderzoekscentrum voor het Vlaams Nationalisme (ADVN)
Lange Leemstraat 26 – 2018 ANTWERPEN

Wanneer?
16/12/2008
10u00-12u00

Het Koerdisch Instituut te Brussel hecht veel belang aan haar bibliotheek-,  archief- en documentatiewerking.
In  1998 hebben de Turkse extremisten een aanslag gepleegd op het Koerdisch Instituut en het gebouw van het Koerdisch Instituut in brand gestoken. Negentig procent van ons archief en bibliotheek, dat wij in de loop van 24 jaar hadden opgebouwd, ging toen in vlammen op. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we daarop beroep gedaan op het ADVN die sindsdien een deel van onze archieven, documenten en publicaties in bewaring nemen. Sinds een aantal jaar hebben we nu zowel in Brussel als in Antwerpen een bibliotheek-, archief- en documentatiewerking die op beide plekken door het publiek geconsulteerd kan worden.

Om het belang van archief en documentatie beter te begrijpen hebben we Luc Boeva, archivaris bij het ADVN, gevraagd om uit te leggen hoe archivering van belang is voor een beter begrip van zowel heden als verleden. Na de uiteenzetting is een begeleid bezoek gepland aan het ADVN.

Deelname is vrij mits inschrijving !

Organisatie :
Koerdisch Instituut te Brussel en ADVN

Koerdisch Instituut van Brussel
        Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel, België
Tel.:32.(0)2.230 89 30, Fax:32.(0)2.231 00 97,    Banknummer: 426 – 3144071 – 85
     E-mail:   [email protected]  of  [email protected],   website:  www.kurdishinstitute.be

F
E
E
D

B
A
C
K