Waarom dit project?
Voel jij je soms niet welkom in België? Heb
jij wel eens vervelende ervaringen met de politie?
Word je gepest op school of op het
werk, omdat je thuis een andere cultuur hebt?
Ben je begaan met je gemeenschap
of thema’s als discriminatie en geweld?
Dan bieden wij jou de mogelijkheid om in groep te werken
aan een betere en geweldloze integratie in België.

Wat bieden we jou?
• Samen met andere jongeren van jouw gemeenschap
nadenken over de problemen, die je meemaakt
• Kennismaken met geweldloze manieren om
conflicten op te lossen
• Samen discussiëren, theater spelen en sporten
• Kennismaken met politie en jeugdbewegingen

Waar en Wanneer?
• Begin mei 2010 bespreken we in je eigen gemeenschap
het thema identiteit en cultuur
• Van 16 t/ m 20 augustus 2010
• gaan we op kamp in Dworp (Brussel) voor een
theaterweek rond omgaan met conflicten
• In het najaar van 2010 volgt een weekend over
het verdedigen van je rechten in België

Pax Christi Vlaanderen
Italiëlei 98A, 2000 Antwerpen
03 225 10 00, [email protected]
Contactpersoon: Annemarie Gielen

U Move 4 Peace
Italiëlei 98A, 2000 Antwerpen
03 225 10 00, [email protected]
Contactpersoon: Olivier Forges
Koerdisch instituut
Bonneelsstraat 16, 1210 Brussel
02 230 89 30, [email protected]
Contactpersoon: Derwich Ferho

Tsjetsjeense gemeenschap ‘VTGA’
Permeke Bibliotheek,
De Koninckplein 26, 2060 Antwerpen
03 270 16 47, [email protected]
Contactpersoon: Aslan Saidoulaev

Platform van Russich Sprekenden
‘Solidariteit’
ACV-Gebouw – 5de verdieping
Nationalestraat 111-113
2000 Antwerpen, 03 220 14 49
[email protected]
Contactpersoon: Galina Matushina

Je rechten
zonder vechten
racisme, conflict, discriminatie

– Voor Jongeren –
Wie mag er mee?
Jong en oud:
• 15 jongeren tussen 17 en 30 jaar uit de
ex-Sovjet-Unie (o.a. Tsjetsjenië) en Koerdistan
• 5 volwassenen uit de gemeenschap met interesse
voor dit project
De oplossing?

F
E
E
D

B
A
C
K