Geachte Heer de Minister,

Ondergetekende Collectief 1971, politieke immigratie verenigingen van Turkije, vraagt uw aandacht omtrent Ragip Zarakolu.

Op 28 oktober 2011 arresteert de Turkse politie in Istanbul Ragip Zarakolu, eminent verdediger van de rechten van de mens en directeur van de uitgeverij Belge. Zarakolu is tevens voorzitter van het vrijheidscomité voor publicaties van de vereniging van Turkse uitgevers.

Zijn zoon, Deniz Zarakolu, uitgever van Belge was van 4 oktober al aangehouden.
 
Zarakolu   heeft enkele boeken gepubliceerd over de onderdrukking van nationale minderheden in Turkije en over de genocide van de Armeniërs.

In het kader van diezelfde politieoperatie is ook de professor Büsra Ersanli, expert in grondwettelijk recht en lid van de partij van de vrede en democratie (BDP)samen met tientallen Koerdische opposanten aangehouden.

De arrestatie van Ragip Zarakolu heeft een vlaag van internationale verontwaardiging teweeg gebracht.

Wij van het Collectief kennen de moedige en uitzonderlijke bijdrage van Zarakolu inzake de verdediging van de basisrechten van de mens en de vrijheden van de Armeense, Assyrische, Griekse, Koerdische en Turkse volkeren.

Volgens de internationale vereniging van uitgevers (IPA), is de vasthouding van Zarakolu en zijn zoon, zoals ook die van de professor Ersanli en andere intellectuelen een schending van de plichten van Turkije, conform artikel 19 over burgerrecht en politiek recht van het Internationaal Recht en artikel 10 van de Europese Conventie van de rechten van de mens.

Reporters Sans Frontières, de Internationale Federatie van Journalisten, het Internationale Persinstituut, PEN International, de internationale Federatie van de rechten van de mens en Human Rights Watch veroordelen scherp de arrestatie van Ragip Zarakolu en maken zich zorgen over de persvrijheid en de situatie van de media in Turkije. (*)

Amnesty International roept de Turkse autoriteiten op via een omzendbrief van 11 november 2011 om Ragip Zarakolu, Busra Ersanli en de anderen vastgehouden onder het mom van de antiterreurwet  onmiddellijk  vrij te laten als zij geen geloofwaardige bewijzen van gewelddadige feiten kunnen voorleggen waaruit schending van rechten blijkt.

Hiervoor  vragen wij uw aandacht en tussenkomst. Uiteraard staan wij steeds ter uwer beschikking voor verdere informatie indien U dit nodig acht.

Wij danken u alvast voor de aandacht geschonken aan deze brief.

Wij verblijven.

Hoogachtend,

Collectief 1971

Bogos Ökmen
Vereniging van Armeense Democraten van Belgie
Tweekerkenstraat 74
1210 Brussel

Nahro Beth-Kinne
Assyrisch Instituut van Belgie
Brunardstraat 15
1090 Brussel

Derwich Ferho
Koerdisch Instituut Brussel
Bonneelsstraat 16
1210 Brussel

Dogan Özguden
Info-Turk  Stichting
53 Rue de Pavie
1000 Brussel
 

Secretariaat:  Iuccia Saponara tel 02- 736 78 95
E-mail: collectif1971@ scarlet.be 
*meer info: http://www. Info-turk.be/399.htm# Ragip

F
E
E
D

B
A
C
K