Op 8 en 9 maart 2023 vond de 17e Conferentie van EU Turkey Civic Commission (EUTCC) plaats. Een jaarlijkse internationale conferentie dat de EUTCC organiseert in het Europees Parlement te Brussel, i.s.m. enkele Europees-parlementaire groepen en met steun van het Koerdisch Instituut. De opkomst, interesse en steun was ook dit jaar heel bijzonder.

Dit jaar klonk het thema als volgt: “EU, Turkije, Midden-Oosten en de Koerden”. Gelieve hieronder de tekst van de finale en eensgezinde resolutie terug te vinden.

De penibele situatie in de Koerdische gebieden kwam uiteraard aan bod, vooral na de verwoestende aardbevingen. Jarenlang wanbeleid en corruptie vanwege de Turkse autoriteiten hebben de situatie alleen maar verergerd.

De EUTCC en aanwezige politici roepen Turkije op om de aanvallen op Noord-Syrië te stoppen, zich te concentreren op de meest essentiële hulpverlening en vooral alle blokkades op te heffen. De Conferentie vraagt toegang voor alle humanitaire hulp dat heel wat vrijwillige organisaties willen bieden.

De verkiezingen die er zitten aan te komen geven een sprankeltje hoop opdat Turkije alsnog zou evolueren naar een democratische republiek. EUTCC roept Turkije nogmaals op om de tweede grootste democratische oppositiepartij (HDP, Democratische Volkspartij) niet langer te verbannen.

De Conferentie dringt aan op overleg met de HDP, maar ook op dialoog en vredesgesprekken met de PKK. Stop de onmenselijke behandeling van Abdullah Öcalan in de gevangenis van Imrali en breng deze man mee aan de onderhandelingstafel.

Dergelijk overleg is overigens ook cruciaal voor de toekomst van Syrië en het hele Midden-Oosten. De Autonome Administratie van Noordoost-Syrië (AANES) biedt opportuniteiten voor een pluralistisch democratisch Midden-Oosten. De AANES beschikt over een Sociaal Contract gebaseerd op het concept van democratisch confederalisme. Diplomatieke erkenning van de AANES houdt meteen een oplossing in voor de bijzonder dreigende situatie met Islamitische Staat in die regio.

Er zijn intussen heel wat aanwijzingen van het gebruik van chemische wapens door het Turkse leger in Zuid-Koerdistan (Irak). De conferentie vraagt daarom met aandrang dat er een onafhankelijk onderzoek ter plaatse wordt gevoerd door de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Nog veel dodelijker zijn de aanvallen met bijzonder efficiënte Turkse drones die op heel regelmatige basis op menselijke doelwitten worden afgevuurd, zowel in Başȗr (Zuid-Koerdistan / Irak) als Rojava (West-Koerdistan / Syrië). Het aantal slachtoffers van bombarderende drones is niet meer bij te houden.

De Europese Unie moet het Turkse regime ter verantwoording roepen na de laffe moorden in een Koerdische wijk in Parijs (december 2022). Er zijn bijzonder veel onduidelijkheden die onopgelost blijven na deze aanslag. Het is bovendien niet de eerste keer dat de Turkse inlichtingendienst MIT achter de uitvoering van aanslagen op Koerden zit, gepleegd op Europese bodem. Er wordt verwezen naar de moord op drie Koerdische vrouwen in Parijs in 2013.

Al deze eisen kaderen ongetwijfeld in de slogan “Jîn Jiyan Azadî” (vrouw, leven, vrijheid). De slogan die vanuit de Koerdische regio in Iran (Rojhilat) een revolutie heeft teweeggebracht, en die intussen de wereld rondgaat.

Hieronder de finale resolutie van EUTCC

Downloaden (PDF, 146KB)

F
E
E
D

B
A
C
K