Niettegenstaande hun democratisch streven naar een oplossing van de problemen van het Koerdische volk, waarvan zij de wettelijke vertegenwoordigers zijn, loopt tegen velen van hen een afzettingsprocedure en hangen hen gevangenisstraffen boven het hoofd omdat zij een politiek van vreedzame pluraliteit nastreven die in Europa vanzelfsprekend is geworden. In plaats van hun democratische politieke voorstellen te valoriseren en te realiseren, worden zij door het Turkse rechtsapparaat gecriminaliseerd. Wanneer elke daad van democratisering beschouwd wordt als een handeling ter ondersteuning van het terrorisme, is de tol voor democratie hoog, zeer hoog, te betalen. De enige manier waarop moderne staten hun legitimiteit kunnen behouden is door hun burgers zonder voorbehoud de rechten en vrijheden van hun identiteit toe te kennen. Het is hoogtijd voor de oprichting van een werkgroep ter ondersteuning van de Koerdische verkozenen opdat de rechten van de Koerdische en andere minderheden zonder voorbehoud worden erkend en de Koerdische verkozenen toegelaten worden hun politiek van dialoog en openheid in volledige vrijheid voort te zetten. Wij vragen u, als democratisch verkozene, uw solidariteit te betuigen en mee te stappen in de werkgroep ter ondersteuning van het democratiseringsproces in Turkije en in het bijzonder ter ondersteuning van de democratische politieke ontwikkeling in de Koerdische regio’s. U kunt uw akkoord voor werkgroep bevestigen per e-mail en/of per post en dat bezorgen aan het Koerdisch Instituut te Brussel: [email protected] of per post: Koerdisch Instituut te Brussel, Bonneelsstraat, 16 – 1210 Brussel De werkgroep zal aan de pers worden voorgesteld naar aanleiding van een ontmoeting met enkele Koerdische verkozenen in het Europees Parlement op 9 mei, om 14 uur. Uiteraard volgt nog een uitnodiging. Voor meer info en/of ter bevestiging van uw deelname aan de , kunt u ons steeds contacteren op het Koerdisch Instituut, Bonneelsstraat 16, 1210 Sint-Joost-ten-Noode, 02-230-89-30. Wij hopen op uw solidariteit! Vriendelijke groeten, Koerdisch Instituut van Brussel Coördinatie Stop de oorlog tegen het Koerdische volk Brussel, 18 april 2007

F
E
E
D

B
A
C
K