Folder / Inschrijven via www.vzwzijn.be
Eerwraak is een populair begrip in de media en in de verhalen van mensen. Jammer genoeg wordt het ook te pas en te onpas gebruikt, vaak vanuit onzuivere bedoelingen. Toch bestáát eergerelateerd geweld, en het gebeurt in ons midden, hier in Vlaanderen.
Als je als hulpverlener, politieagent, CLB-medewerker, leerkracht, integratiewerker, enz. met allochtonen werkt dan kom je per definitie in contact met eerculturen. En waar eer een belangrijke rol speelt – wat op zich niet negatief is – heb je kans dat die eer soms ook met geweld verdedigd wordt. Eergerelateerd geweld is een specifieke vorm van familiaal geweld, waarbij het geweld door de hele familie of zelfs de hele gemeenschap kán geïnitieerd, aangemoedigd en zelfs beloond worden. Er verkeerd mee omgaan kan tot gevaarlijke situaties leiden.
In deze vorming zullen we duiden waarover eergerelateerd geweld precies gaat, wat het is, en wie er mee te maken heeft. We moeten weten hoe we het herkennen, en weten hoe we hier best op reageren.
Deze vormingen bieden een kader en een aanzet om zelf aan de slag te gaan, waarbij we gebruik maken van de kennis die in het buitenland is opgebouwd en de tools die reeds voorhanden zijn, maar waar we ook tijd nemen om met elkaar in gesprek te gaan en zo uit de praktijk te leren.
Waar?
De vorming wordt 3 maal georganiseerd, op 3 verschillende locaties. Er kunnen telkens maximum 50 personen deelnemen.
De eerste vorming gaat door op donderdag 18 december 2008 in het Atlas-gebouw in Antwerpen (Carnotstraat 110 – 2060 Antwerpen).
De tweede vorming gaat door op donderdag 22 januari 2009 in het Guislain-Instituut in Gent (J. Guislainstraat 43 – 9000 Gent).
De derde vorming gaat door op donderdag 29 januari 2009 in het Provinciehuis in Leuven (Provincieplein 1 – 3010 Leuven).
De vormingen worden georganiseerd door het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vzw Zijn, Forum van Vlaamse Vrouwen en het Koerdisch Instituut vzw.
Lieve Driesen
 
Koerdisch Instituut vzw
Bonneelsstraat 16
1210 Brussel
Tel.: ++32/(0)2.230.34.02
Fax: ++32/(0)2.231.00.97
E-mail: [email protected]

 

F
E
E
D

B
A
C
K