In de jaren 1937/38 heeft de Turkse staat tienduizenden alevitische Koerden gedood en werden tienduizenden gedwongen gedeporteerd in de streek rond Dersim. Sindsdien kunnen de Koerden niet meer hun moedertaal spreken noch hun identiteit en cultuur uitoefenen.

De Koerden in dit gebied zijn doorgaans alevitisch. Ook het alevitisme werd in Turkije verboden. Om te voldoen aan de Criteria van Kopenhagen, van de EU, heeft Turkije de laatste jaren vele hervormingen en wetswijzigingen doorgevoerd maar ze zijn nog steeds geneigd om het leven van de Koerden en de Alevieten te verbeteren.

Met deze conferentie proberen wij de gebeurtenissen van Dersim 1938 te herinneren en de houding van Turkije ten aanzien van de Alevieten te analyseren. Wij zullen eisen dat de Koerden als etnische gemeenschap in Turkije erkend moet worden en dat de Turkse regering de internationaal erkende basisrechten van de Koerden en de Alevieten zou garanderen.

Over deze thema’s zullen Turkse, Duitse en andere wetenschappers worden uitgenodigd.

Info:  Koerdisch Instituut vzw – 02/230 89 30 of [email protected]                  

                                

F
E
E
D

B
A
C
K