Dit is het meest traditionele en symbolische feest van de Koerden dat er bestaat.
De Koerden vieren het Koerdische Nieuwjaar al 2620 jaar. Op 21 maart viert men de Koerdische rebellie tegen de tirannie. Op die dag bevrijdde het Koerdische volk zich van Dehak. 21 maart wordt sindsdien gezien als een gezegende dag voor de Koerden, maar ook voor de andere volkeren in het Midden Oosten. 
 21 maart is sinds de bevrijding de datum waarop de Koerden, Perzen, Afghanen en andere volkeren uit het Midden Oosten dansen en springen rond zelfgemaakte vuren, om zo de herinnering aan Kawa, de man die de volkeren uit het Midden Oosten verloste van tirannie en onderdrukking, levend te houden.
Voor sommigen zal de reis een echte ontdekkingstocht zijn, en deelnemers helpen zich een mening te vormen. Met behulp van de reis zullen we trachten drie doelen te dienen :
• Door middel van veelvuldige contacten en observaties ter plekke willen we de eisen van het Koerdische volk beter begrijpen. De Koerden streven voor culturele en politieke rechten.

• De lokale democratie ondersteunen : door akte te nemen van de schendingen van de meest elementaire mensenrechten , door het op te nemen voor de burgemeesters en Koerdische politieke vertegenwoordigers die onrechtmatig vervolgd worden door tribunalen, en door initiatieven te nemen ten voordele van de culturele en politieke rechten van de Koerden.

• Ondersteuning van acties die bouwen aan vrede door te participeren in economische en sociale samenwerkingsprojecten.
Het programma omvat ontmoetingen met volksvertegenwoordigers, burgemeesters en NGO’s, maar ook voorziet contacten met gewone stedelingen en dorpelingen. Dat laatste zal ons toelaten een goede analyse te maken van de situatie van de Koerdische bevolking op het terrein.

Wij nodigen U vriendelijk uit deel uit te maken van onze delegatie.
 
Contact en/of meer informatie:
BDP-Bruxelles, [email protected]
Koerdisch Instituut te Brussel, [email protected] (www.kurdishinstitute.be)
IPWK, [email protected] 
KNK, [email protected] (www.kongrakurdistan.net)

F
E
E
D

B
A
C
K