(Rebar) Shawkat Ghazi Tahir*

Zoveel jaren na de start van de EU-toetredingsgesprekken met Turkije wilden wij tijdens deze conferentie het woord geven aan een Koerdische experts waar hij zijn hun visie kon geven op het voortgangproces, meer specifiek betreffende de politieke toetredingscriteria, de zgn. Criteria van Kopenhagen, en vooral de huidige situatie van de mensen- en volkerenrechten in Turkije en over het toetredingsproces van Turkije tot de Europese Unie.
Thematisch hebben wij gefocust op drie verschillende thema’s:
– het toetredingsproces van Turkije tot de EU
– het respect van de mensenrechten in Turkije
– de Koerdische kwestie in Turkije

*C.V. van Naam (Rebar) Shawkat Ghazi Tahir
2008-2009 SIGV opleiding tot Gerechtstolk en –vertaler  in klassiek Arabisch te Utrecht.

2001-2003 Studie rechten, studierichting  Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht, Bachelor.

1998 Vaardigheidsexamens Tolken & Vertalen, bij Tolkencentrum Utrecht, op HBO niveau.
 Diploma behaald.

1996-1998 Studie rechten, universiteit Utrecht, Propedeuse.

1995-1996 Colloquium Doctum aan het James Boswell Instituut te Utrecht. Examens zeer goed afgelegd. Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde A, Economie en Geschiedenis (verkorte  VWO).

1994-1995 NT2 ( Nederlands als Tweede taal programma 2)

1985-1991 Middelbare school te Dohuk, Irak, tot de zesde klas gegaan.  

Cursussen
1996            Cursus blindtypen te Zeist. Diploma behaald.      
1999                   Cursus Medische Terminologie bij Tolkencentrum Utrecht.
1999                   Cursus basis seminar voor Junior Adviseur bij Hamburg-Mannheimer
2002 Cursus  Assurantie B Particulieren. Bij NIBESVV, Nederlandse Instituut voor het Bank-,        
      verzekerings- en Effectenbedrijf.

2002-2003 Meerdere kadertrainingen bij Odyssee,  vergadertechnieken, debattechnieken en      presentatietechnieken. 

Werkervaring

2005-2006 Directeur afdelingen Externe relaties, media en Voter Education bij IECI (Onafhankelijke  
en 2009-2010            Irakese Kiescomissie in Nederland). (elke keer voor de duur van vier maanden)
 Werkzaamheden:
                              Verantwoordelijk voor het onderhouden en aangaan van contacten met Nederlandse ministeries van  Justitie, Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse zaken en het hoofdkantoor.  Als ook met de Politie en gemeente utrecht.
      Media te woord staan over ontwikkelingen aangaande verkiezingen.
       Het electoraat  bereiken en inlichten over verkiezingen middels voorlichtingen, schriftelijk      
       en mondeling.

2004-2005 Senior National Advisor bij IOM in Nederland  (voor de duur van vijf maanden)
 Werkzaamheden:
  Adviseren en ondersteunen van de Directeur in het aangaan en onderhouden van relaties   met de Nederlandse Regering en met de Iraakse gemeenschap in Nederland.
  Aanspreekpunt fungeren voor de Iraakse gemeenschap in Nederland.
  Bijdragen en assistentie verlenen aan de voorlichtingscampagne.
  Toezicht over de verschillende activiteiten.
  Regelmatig rapporteren aan de Directeur.
  Het te woord staan van de Nederlandse en Irakese pers.   

2003-2004 Project Manager, bij Selekt Mail Nederland, te Utrecht.               
 Werkzaamheden:
      Verantwoordelijk voor het juist uitvoeren en deadlines halen van projecten op het gebied               van distributie en kwaliteitsmeting.
           Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van contracten met 107 relaties als ook  voor tabellen gerelateerd aan correcte verdeling van mailings onder depothouders,  zoals postcodetabel en depotgegevens tabel.
  Het opzetten van ISO-procedures voor alle projecten gerelateerd aan postverdeling.
   Het opstellen van rapporten voor het Hoofd  Distributie.

2003-2009              Consulent tussen Nederlandse/Europese bedrijven en Iraakse bedrijven en regering.
                                Werkzaamheden:
                                     Zorgdragen voor vraag uit Irak en aanbod uit Nederland en Europa.
                                  Meerdere handelsmissies afgelopen twee jaar georganiseerd en uitgevoerd naar Iraaks-Koerdistan. Waaruit thans twee projecten voltooid zijn en meerder projecten in implementatiefase zijn.
                                  In 2005 waterfabriek gerealiseerd in Begal, met de naam “Kani”, de fabriek is voorzien van alle nieuwe Europese technologie en hoogwaardig waterbehandelingssysteem,  de fabriek kan 9 duizend flessen per uur produceren.
                                  in 2006 waterproject Duhok – Cem Berekat gerealiseerd, het project bestaat uit drie generatoren, zes pompen, zes motoren, en andere benodigdheden zoals checkvalves en bekabeling.  
       Bedrijven waar ik mee gewerkt heb zijn Rodelta, Delpro, Aalp en Bavaria uit Nederland, SDM uit Frankrijk, Dynac uit België, SMI uit Italië en Stübbe uit Duitsland.
   
2000-heden  Tolk en vertaler bij de KLPD.

2000-heden                Tolk bij Politie Haaglanden, Eindhoven, Almere-Stad, Zeewolde.        
 Werkzaamheden:      
       Het vertalen van aftapgesprekken en persoonlijk tolken bij verhoren.

2000-heden   Tolk Arabisch en Koerdisch (Sorani, Badini en Kirmandji) bij IND, het ministerie van Immigratie en Naturalisatie Dienst,  te Amsterdam. 
 Werkzaamheden: 
  Simultaan tolken voor asielzoekers (mensen die asiel vragen).

2000-heden                Partner bij het Kwaliteitsbureau voor Tolken en Vertalers

1998-heden Tolk en Vertaler Koerdisch voor zes tolkencentra in Nederland. 
 Werkzaamheden: 
  Vertalen van zowel persoonlijke- als officiële teksten als ook persoonlijk en telefonisch      tolken.

1998 Administratief medewerker bij Stigas Arbo-dienst te Utrecht.

 Werkzaamheden: 
  Ondersteuning van vijf adviseurs.
  Informatie verstrekken aan bedrijven, schriftelijk en telefonisch, over arbeidsomstandigheden wet en milieu wet.
       Het beheer van het archief van bedrijven.
       Het werven van nieuwe klanten.

1997 Administratief medewerker bij de ING bank te Zeist.
 Werkzaamheden: 
                                        Invoer van gegevens.
      Dossiers van de klanten bijhouden.

1996-1997 Medewerker bediening bij de Veemarkt te Utrecht.

1996 Schoonmaker bij Professional Software Tools te Utrecht.

Overige Informatie
2002-heden                Sinds 2002 run ik mijn eigen bedrijf, GTS Professional Consultancy & Expertise. Dit bedrijf is     
                                   gespecialiseerd in het leveren van Turn Key projecten. Tot heden zijn twee projecten voltooid    
                                   en andere projecten zijn op kweek. Hierdoor heb ik veel ondernemingsvaardigheden als ook 
                                   redactionele vaardigheden opgedaan.
 
Computerkennis
Windows XP, MS Office 2000, Word Perfect 5.1 en 6.0. Goede typvaardigheid.

Talenkennis
Goede vaardigheden in Nederlands, Koerdisch, Arabisch en Engels.
Redelijke vaardigheden in Turks en Farsi.

Nevenactiviteiten
1995-1996 Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Zeist.
1996-1998 Bestuurslid van Jonge Socialisten afdeling Utrecht.
1997-1999 Bestuurslid van Amnsty International.
2001-2002 Vrijwilliger bij Vluchtelingen onder één dak in Wageningen.
2001-2004  Lid van de raad van de aangesloten organisaties bij de Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).
2001-2004 Voorzitter en oprichter van de Koerdische Jongeren en Studenten Unie Nederland
 Het doel
 Het bevorderen van de integratie van Koerdische jongeren op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Onze vereniging kent thans rond 200 leden, voor meer info kijk naar www.kurd4all.nl.
2003-2004 Lid van het Onderwijsparlement voor de PvdA.

F
E
E
D

B
A
C
K