(Bron: Eric Krebbers – Doorbraak.eu – 22 augustus 2019)

HDP Nederland, ÖDP Nederland, HTIB, DIDF, HTIF, Demned, HAKDER, VEKSAV, ADHK en EMCEMO en Ru Paré Community organiseren zaterdagmiddag in Amsterdam een protest tegen de onwettige verwijdering van de burgemeesters van Diyarbakir (Amed), Mardin en Van. “De regering van Erdoğan moet de verkiezingsresultaten respecteren. De drie ontslagen burgemeesters moeten terug in hun functie”, eisen de organisaties.

In de oproep staat: “De regering van Tayyip Erdoğan heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan haar anti-democratische praktijken. Erdoğan ontsloeg de burgemeesters van Diyarbakir, Mardin en Van door hen te vervangen door gouverneurs die vanuit de regering zijn aangewezen. De president rechtvaardigde dit door te stellen dat de burgemeesters een connectie hebben met terreur. Hoewel er eerder onderzoek naar deze burgemeesters is geweest, is er nog geen definitief oordeel daarover vastgesteld. Het feit dat de burgemeesters nu al schuldig worden bevonden en worden gestraft zonder dat daar een rechterlijke beslissing aan ten grondslag ligt, is in tegenspraak met het basisbeginsel van de Turkse grondwet. Het is in Turkije juridisch mogelijk om ontslag voor burgemeesters door een administratieve beslissing voor de duur voor 15 dagen te laten gelden. Zolang er geen rechterlijke beslissing is, moeten de burgemeesters aan het einde van deze periode hun taak kunnen hervatten. De regering van Erdoğan voert dergelijke beslissingen echter zonder tijdslimiet uit. Dit betekent een schending van de rechtsstaat in Turkije. Als een burgemeester uit zijn ambt wordt ontslagen, is bovendien de procedure van vervanging van een door de gemeenteraad van die provincie te kiezen persoon van toepassing. De regering van Erdoğan schendt dit rechtsgeding door een gouverneur van de regering als trustee te benoemen.”

Zaterdag 24 augustus vanaf 15:00 uur
De Dam, Amsterdam

De oproep gaat verder: “Het geheel laat zien dat deze beslissing geen wettelijke basis heeft en puur politiek van aard is. De regering van Erdoğan wil op deze manier de rekening laten betalen voor de nederlagen die de AK-partij heeft geleden bij de laatste lokale verkiezingen in maart 2019. Het kan geen toeval zijn dat het om drie gemeenten gaat in provincies waar veel Koerden wonen. Bij de laatste verkiezingen hebben de conservatieve Koerden geen steun gegeven aan de partij van Erdoğan en brachten die toen een zware nederlaag toe. Bovendien steunde de Democratische Partij van het Volk (HDP) – de partij waar deze drie burgemeesters bij zijn aangesloten – de oppositiekandidaten in grote steden en bracht de partij van Erdoğan daarmee in zwaar weer. Nu probeert Erdoğan terug te slaan. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat steden als Istanboel en Ankara met burgemeesters die ook geen lid zijn van de AKP, binnenkort ook worden vervangen. Het probleem is echter niet alleen hiertoe beperkt. Met deze beslissingen verklaart Erdoğan dat hij verkiezingsresultaten niet erkent en dat hij die in de toekomst ook niet zal accepteren. Dit is een nieuwe en uiterst ernstige situatie. Deze manier van handelen van de regering laat zien dat Turkse burgers worden geconfronteerd met een situatie waarbij het bestaande autoritaire politieke systeem is geëvolueerd richting fascisme.

Je verzetten is een democratisch recht en wij, deelnemende organisaties, oefenen dit recht uit en roepen iedereen op om te protesteren. De krachten van de democratie in Turkije staan niet alleen. We laten onze solidariteit met democratische partijen en burgers duidelijk blijken.”

F
E
E
D

B
A
C
K