Zij zijn met ongeveer 20 miljoen, dus een niet onbelangrijke groep maar verspreid over oostelijk Turkije, noordelijk Irak en Iran  en ook nog wat in Syrië en Armenië.

En toch is hun droom van een onafhankelijk Koerdistan nooit uitgekomen.

Wat we wel horen en lezen, is dat er elke keer geweld rond hangt. Zogezegd terrorisme in Turkije waardoor het Turkse leger vergeldingsacties mag ondernemen om volledige dorpen plat te branden en de bevolking op de vlucht te drijven. Of zoals Saddam Hoesein een gasaanval kon uitvoeren op Halabja met duizenden doden.

Maar wie zijn dan die mensen? Ze zijn zeker niet van Turkse origine zoals al die anderen in de buik van de vroegere Sovjet-Unie,  de Oezbeken, de Kazakken, de Tzadjieken, de Kirgiezen of de Oeigoeren in China.
Het zijn zeker geen Arabieren.
Maar wel enigszins verwant aan de Perzen, zoals ook hun taal dat is.

Na de 1ste wereldoorlog rees even de hoop op een eigen staat maar het Verdrag van Sèvres in 1920 werd nooit geratificeerd. Heel het gebied werd verdeeld in mandaatgebieden onder Engeland en Frankrijk, waaruit dan na de 2de wereldoorlog de huidige staatsindeling ontstond.
En de Koerden bleven verspreid over verschillende landen en meestal zonder enige vorm van zelfbestuur of culturele autonomie.

Enkele duizenden Koerden leven in ons land en wij gaan die bezoeken om hen beter te leren kennen.

Koerdisch Instituut te Brussel zorgt voor gedetailleerde informatie en begeleiding in de studio’s van de Koerdische satellieten TV-station ROJ TV.

Wanneer? Op zondag 27 februari 2011

Waar?  13.45 uur aan het station van Mortsel
  15 uur in bij ROJ TV, Fabrieksstraat 6, Denderleeuw
  Na het bezoek wordt om 18 uur een Koerdische maaltijd voorzien

Kosten? € 5 en  €10  voor de facultatieve maaltijd, meerijden € 5

Beperkte groep dus reserveren bij Klem en vermelden waar we mekaar zien en of je mee gaat eten.

WERKGROEP ECOLOGIE MORTSEL
Cantecroylaan 21  2640 Mortsel
Tel.: 03/449 72 12   
e-mail: [email protected]

KOERDISCH INSTITUUT TE BRUSSEL
Bonneelsstraat 16  1210 Brussel
Tel. 02 230 34 02
e-mail : [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K