Praktische mededeling vooraf: Mogen wij alle deelnemers aan de vergadering met aandrang vragen op tijd te komen, zodat de vergadering kan starten om 12.30u stipt.

1. Newroz 2011 en burgerlijke ongehoorzaamheid

Ondanks de KCK arrestaties vierden De Koerden Newroz dit jaar op niet minder dan 130 plaatsen in Turkije.  Het waren zeer invloedrijke feesten. Alleen in Amed (Diyarbakir), naar schatting 1 miljoen mensen namen deel.  Onmiddellijk na de Newroz festiviteiten startte de Koerdische bevolking, o.l.v. BDP het initiatief ‘burgerlijke ongehoorzaamheid voor een vreedzame oplossing’. Zo werden ‘Tenten voor een vreedzame oplossing’ opgericht, mede als initiatief van Moeders van de Vrede’. Dit initiatief kon rekenen op een massale belangstelling.  Met het initiatief wilde men 4 eisen kracht bijzetten:
o Stopzetting van de militaire en politieke operaties.
o Onderwijs in de moedertaal en grondwettelijke waarborgen voor het gebruik van de moedertaal in de openbare ruimte.
o Opheffing van de 10% kiesdrempel die de vertegenwoordiging van het Koerdische volk in het Parlement verhindert.
o Vrijlating van alle politieke gevangenen.

Voorts roept het KNK op zich te verzetten tegen de houding van Turkije in de KCK processen. Het is voor de beklaagden op die processen verboden zich in de Koerdische taal te verdedigen.  Ook organiseerde men een massale tocht o 28 maart naar Newala Qesaba.  Hier liggen honderden, zoniet duizenden lijken, verzameld in een massagraf, aangelegd door de Turkse staat. 70 000 mensen liepen in de tocht mee.

Op 12/06/2011 vinden er in Turkije verkiezingen plaats. Het risico op fraude is daarbij niet ondenkbeeldig.  De KNK doet daarom een oproep om zoveel mogelijk internationale waarnemers bij de verkiezingen aanwezig te laten zijn. KNK wil zowel een delegatie n.a.v.  de verkiezingen als n.a.v. de KCK processen inrichten, en nodigt alle leden van de IPKW hierop van harte uit. Contact: (0032). 02 647 3084

Domino- effect en Turkije als ‘model voor democratie’

IPWK- lid Hugo Van Rompaey sprak over het ‘domino-effect’ in het Midden Oosten, en vroeg zich af in hoeverre zich dit ook in Turkije kan voltrekken. Ook had hij ernstige vragen over het ‘model van democratie’ dat Turkije voor in de ogen van velen is. Onder andere Willy Claes omschreef Turkije nog onlangs nog op die manier. Van Rompaey stelde dat het onzin is Turkije als voorbeeld van democratie  en vrije meningsuiting naar voren te schuiven.

Het KNK reageerde daarop met de stelling dat Turkije ‘met dwang’ als voorbeeld naar voren wordt geschoven. Die dwang gaat vooral uit van de EU en de Verenigde Staten. Zij willen Turkije immers graag de rol van gematigde dam tegen de fundamentalistische islam zien opnemen.  De twee grootmachten zien de AKP als voorbeeld, maar volgens de KNK is die partij een duivel met engelengezicht. De radicale Islam stond trouwens nog nooit zo sterk in Turkije. Er wordt ook gezegd dat Turkije bezig is met hervormingen, maar de KNK begrijpt die dat men over ‘hervormingen’ spreekt als er nog steeds 66 journalisten en 2757 Koerdische politici (waaronder  15 burgemeesters, 1 voormalig voorzitter van de BDP) in Turkse gevangenissen zitten.  Er bestaat volgens hen geen democratisch Turkije!

Wat de domino- theorie betreft, stelt KNK dat er verschillen zijn tussen Turkije, Irak, Iran en andere landen uit het Midden Oosten. We weten niet of er protesten zoals in Libië, Tunesië of Egypte zullen komen, toch is het nu al zeker dat de Koerden in Turkije zich krachtig verzetten. KNK weet echter niet waar en hoe dit zal eindigen.

Faeq Mohammed Ahmed, voormalig parlementslid van de Koerdische Autonome regio en lid van de KNK, zei dat Turkije haar grondwet moet veranderen en voegde daar aan toe dat de strijd van de Koerden voor erkenning vandaag nog te verdeeld gevoerd wordt. De Irakese, Iranese, Syrische en Turkse Koerden zouden een coalitie moeten vormen en tot een soort van nationale unie komen. De ‘Koerdische Kwestie’ moet gezien worden als 1 probleem in het Midden Oosten, niet als afzonderlijke en verschillende problemen (i.e. Turkse Koerdische Kwestie, Iranese Koerdische Kwestie, Syrische Koerdische kwestie, enz …). Ahmed hoopt dat de toekomst meer samenwerking (en een nationale Unie) onder de Koerden zal brengen. Op die manier kan ook een oplossing voor de Koerdische Kwestie in het Midden Oosten dichterbij komen.

Hugo Van Rompaey prees deze ‘nuttige en positieve’ analyse en voegde er aan toe dat  het Westen een loopje neemt met wat ‘democratie’ is of zou moeten zijn. Voor Van Rompaey is  Turkije alvast NIET het lichtend voorbeeld van democratie. Turkije’ s probleem is dat het het multi- etnische karakter van zijn staat niet aanvaardt, het houdt vast aan een streng staatsnationalisme. Turkije is volgens Van Rompaey dus geen voorbeeld en dat moet zoveel mogelijk naar de publieke opinie geïnformeerd worden.

KNK hoorde de Turkse eerste minister van Turkije in een toespraak vermelden:  ‘1 staat, 1 natie, 1 taal en 1 vlag’.  Dat gaat regelrecht in tegen de principes van democratie en tegen het recht op anders zijn.
Van Rompaey bevestigde dit en vindt dat Turkije de fout maakt te zweren bij het staatsnationalisme.

 KNK hoorde de eerste minister ook zeggen dat Turkije niet de Kopenhagencriteria zal volgen, maar dat Europa de Ankara- criteria zal moeten volgen.  KNK maakte tot slot duidelijk dat dat Turkije niet gesplitst hoeft worden, dat de Koerden dus onder Turkse vlag willen blijven.

2. Onrusten in Syrië

De laatste drie weken vonden in Syrië de zwaarste onrusten in 30 jaar plaats, vooral vanuit de Soennitisch- Arabische gemeenschap. In de Noordwestelijke Koerdische regio bleef het tot dusver relatief kalm. Toch bestaat er een aanzienlijke kans dat het protest ook in de Koerdische regio zal groeien.  Murat Karayilan (KCK) vraagt de Syrische regering onmiddellijk hervormingen door te voeren die de rechten van alle Syrische mensen en volkeren  garanderen. Een autonome regio voor de Koerden in Syrië kan volgens hem een oplossing zijn voor de Koerdische Kwestie in Syrië. De Syrische Koerden moeten daarnaast de dialoog aangaan met de Syrische regering én de oppositiebeweging, en beslissen of ze de protesten, vandaag aan de gang, willen ondersteunen.

3. Iran

Ook in Iran is het momenteel relatief onrustig, al denkt men ook daar na over of en hoe met eventuele protesten kan/moet ondersteunen.

Rapport Nina Henkens

Derwich Ferho wenste het (doorgemailde), rapport van Nina Henkens nog eens te vermelden. Het handelt over kinderrechten in Diyarbakir.

4. Praktisch:

Op zaterdag 2 en zondag 3 april houdt het KNK twee acties ter herinnering van het twaalfde jaar gevangenschap voor Öcalan. Men vraagt met de actie zijn vrijlating en een vrij Koerdistan in het algemeen.
o 2/04: Manifestatie: verzamelen om 11u aan het Noord Station, Brussel. Start van een tocht naar Brussel Zuid Staion om 12u.
o 3/04: Receptie om 16u in de Lemineurstraat 72,  2170 Merksem
Contact: (0032). 02 647 3084

KNK nodigt iedereen uit om 1 of 2 delegaties te vormen die in Turkije, als waarnemers, de verkiezingen van 12/06/2011 gaan opvolgen. Iedereen van harte welkom op deze delegaties! Contact: (0032). 02 647 3084

Volgende vergadering: 3 mei 2011, 12.30u.
Voorstel van Ingeborg De Meulemeester per e-mail: de vergadering een week uit te stellen? Nl. naar 10 mei? Kan dat voor iedereen?

Interparlementaire Werkgroep Koerden
Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel – Tel.: 0032/(0)2. 230.34.02
Fax:0032/(0)2.231.00.97 – [email protected]

F
E
E
D

B
A
C
K