PROGRAMMA 29/10/2010:

11u: Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut vzw: presentatie ‘In de Bres voor de Koerden’11u51: Ludo De Brabander (vzw Vrede) interviewt senator Bert Anciaux en voormalig Brussels parlementslid Jan Béghin over hun engagement voor de Koerdische kwestie en hun opinie over de toekomst van de Koerden in Turkije.e Vlaams-Brabant

Over In de bres voor de Koerden:Vanaf de late jaren zestig hebben politici in Vlaanderen oren naar de problemen van de Koerden in het Midden-Oosten en hebben ze zich ingespannen om de eisen van de Koerden te agenderen en/of de flagrante schendingen van de Mensenrechten aan de kaak te stellen. ‘In de Bres voor de Koerden’ gaat precies over die inzet en de bewogen- en bevlogenheid van Vlaamse politici voor de rechten van de Koerden. De bedenkingen en getuigenissen van Willy Kuijpers, Jaak Vandemeulebroucke, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Béghin, Bert Anciaux, Lionel Vandenberghe, Nelly Maes, Hugo Van Rompaey, Jan Loones, Hugo Van Dienderen en Jef Sleeckx vormen de basis van dit werk. We kijken achteruit maar ook vooruit, met het blijvende vraagstuk van Turkije’s toetreding tot de Europese Unie en de beloftes die dit inhoudt voor de toekomst van haar minderheden. 

Over de auteur Marlies Casier:

Zij is werkzaam als onderzoekster aan de Universiteit Gent, verbonden met de Middle East and North Africa Research Group (MENARG) aan de Vakgroep Studie van de Derde Wereld, waar ze onderzoek verricht naar het transnationaal politiek activisme in relatie tot de Koerdische kwestie in Turkije. Van haar hand verschenen wetenschappelijke artikels in Ethnicities, the European Journal of Turkish Studies alsook het samengesteld volume Nationalisms and Politics in Turkey. Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue, bij Routledge, i.s.m. prof. Joost Jongerden (Wageningen Universiteit). Marlies Casier is licentiate in de Moraalwetenschappen en Master in Conflict & Development.

Promotieprijs ‘In de Bres voor de Koerden’ op29/10/2010: € 12.00

In de Bres voor de Koerden, Marlies Casier165 p. | prijs: € 17.00 Uitgeverij: Koerdisch Instituut vzw  Bestellen? € 17.00 overmaken op rekeningnummer (België): 001-2068530-81 of op gironummer (Nederland): 9030392 met vermelding ‘In de Bres voor de Koerden’. Wij sturen u dan onmiddellijk een exemplaar van het boek toe. Info?Koerdisch Instituut vzw- Bonneelsstraat 16- 1210 Brussel

T.: +32 (0)2 230 89 30 – F.: +32 (0)2 231 00 97 – E-mail: [email protected]www.kurdishinstitute.be

F
E
E
D

B
A
C
K