De Koerden, een volk zonder land

De Koerden, een volk zonder land. Dat is de tragedie waar de Koerden het

slachtoffer van zijn sinds de opdeling van het Ottomaanse rijk. Ze zijn met

zo’n 40 miljoen en leven verspreid over Turkije, Irak, Iran en Syrië en Armenië.

Hun streven naar het behoud van een eigen culturele identiteit werd

in deze landen vaak als een bedreiging ervaren en dus onderdrukt.

Het is een van de volkeren die een eigen taal en cultuur hebben, maar geen eigen staat. De Koerden streven al jaren naar de gelijke behandeling en gelijke rechten. Vrijheid van culurele beleving, het recht om het onderwijs in eigen taal, gewoonwg het Koerd zijn.  Vooral in Irak en Turkije kregen de Koerden al flink wat te verduren.

De Iraakse Koerdische Autonome Regio is het enige deel van Koerdistan dat officiële politieke erkenning kent, na de val van het regime onder Saddam Hoessein.

Wie zijn die Koerden nu eigenlijk?

Het antwoord hierop is eigenlijk eenvoudig, het zijn mensen die Koerdisch

spreken en zich Koerd voelen. Dat is een taal die verwant is aan de oude talen van de Meden en de Parthen. Ze is ook enigszins verwant aan het Perzisch. De herkomst van de Koerden is niet geheel duidelijk, mogelijk zijn zij ook verwant aan de Meden uit de Oudheid. Hun taal, het Koerdisch, is een Indo-Iraanse taal, net als het Perzisch.

Koerdistan is een historisch-geografische streek in het noordoosten van het Midden-Oosten die sinds 1924 verdeeld is over Turkije, Iran, Syrië, Armenië en Irak en die voornamelijk bewoond wordt door Koerden. Het gebied kent geen duidelijke afgebakende landsgrenzen, want het is geen staat.

De meeste Koerden belijden de islam. Er zijn ook andere godsdiensten die de Koerden beleven: Yezidisme, Zoroastrisme, Christendom, Jodendom, Alevisme, enz…

Het is dus niet zo makkelijk om in te zien wat het probleem daar in Turkije, Iran, Syrië en Irak nu eigenlijk is. Ze spreken gewoon een andere taal en hebben andere tradities.

De eis voor onafhankelijkheid zou misschien onbegrijpelijk zijn als de Koerden niet slecht behandeld waren geweest in diverse landen.

Het Koerdisch Instituut

Het Koerdisch Instituut in Brussel werd opgericht met als doel de integratie, de sociale vooruitgang en de erkenning van de culturele identiteit te bevorderen.

Het Koerdisch Instituut bestaat 30 jaar en wil dit vieren door ieder

kennis te laten maken met de heerlijke koerdische keuken.

N-VA Leieland en het Koerdisch Instituut wensen u

SMAKELIJK ETEN!

Het kerkhof van Halabja – War-memorial voor de slachtoffers van de gifgasaanval.

In Noord-Irak werden twintig jaar geleden bijna 200.000 Koerden vermoord,

onder andere door middel van gifgas op bevel van Saddam Hoessein.

Bij de aanval op Halabja kwamen naar schatting 5.600 inwoners om.

De precieze grenzen zijn niet duidelijk, maar Koerdistan

bestaat ongeveer uit noordelijk Irak (Koerdische Autonome

Regio), noordwestelijk Iran (vooral West-Azerbeidzjan,

Kordestan en Kermanshah), het uiterste noordoosten van

Syrië (Al-Hasakah), de oostelijke en zuidoostelijke regio van

Turkije en een klein gebied in Armenië.

Het gebied heeft een geschatte oppervlakte van ongeveer

191.660 km2 tot 392.000 km2. Het bestaat voornamelijk uit

bergachtige streken (Zagros en Taurus gebergte) en enkele

lagergelegen woestijnachtige streken. Het gebied wordt

bevloeid door de twee grote rivieren Tigris en Eufraat.

volwassene € 15 kind -12 j. € 7

Kaarten te verkrijgen bij: Eric De Neve – Breeschoot 60, Astene – [email protected]

Sofie Dierick – Zandweg 21 – Machelen – [email protected]

Bart Bauwens – Stationsstraat 164 – Landegem – [email protected]

Sabine Vermeulen – Kortrijksesteenweg 149, Deinze – [email protected]

een organisatie van Leieland

en

Koerdisch Instituut Brussel – 30 jarig jubileum

Vrij van zegel, art. 198, 7e Wetboek der taksen. V.U.: Eric De Neve, Breeschoot 61, Deinze

Voor meer tik op PDF dossier

F
E
E
D

B
A
C
K