NEOS Leopoldsburg, een vereniging  voor actieve senioren, organiseert reeds sedert jaren tijdens de wintermaanden  een cyclus van voordrachten over diverse, grensoverschrijdende maatschappelijke onderwerpen.
Tijdens het nieuwe werkjaar dat loopt van september 2011 tot augustus 2012  hebben we het genoegen om de Heer Ferho Derwich M., directeur van het Koerdisch Instituut te Brussel, onze voordrachtenreeks  te  kunnen laten openen.
De voordracht , met  als algemeen onderwerp “ Het Koerdische vraagstuk“, heeft als doel om onze leden een inzicht te geven in de geschiedenis van het  Koerdische volk enerzijds , en de problemen waarmee de Koerden in de landen waarover ze verspreid zijn, geconfronteerd werden en nog steeds worden.                                                                                                                                          
André Van Kerkhoven

Contact: GSM : 0472-90 35 81
Org. NEOS Leopoldsburg
i.s.m. Koerdisch Instituut te Brussel

F
E
E
D

B
A
C
K