Dit jaar staan de Newroz vieringen in het teken van de zogenoemde KCK operaties, deze politieke arrestaties zijn gaande sinds 2009. De Newroz-groepen uit Europa kunnen met aanmelding solidair zijn met de 6000 gevangenen van deze politieke arrestaties waar de overgrote meerderheid bestaat uit Koerden.
Tot nu (17.01.2012) zijn er 6 parlementsleden, 16 burgemeesters, 97 journalisten, 43 advocaten, partijbestuurders en academici en honderden lokale bestuurders, voorvechters van vrouwenrechten en milieuactivisten.
Hierbij moeten 2672 gearresteerde kinderen (18 jaar en jonger) en 500 studenten worden toegevoegd.
In 2011 zijn er op wereldwijde schaal 35.117 mensen onder arrest als zogenoemde “terrorist”, waarvan er 12.897 mensen in Turkije. Bij het schenden van de mensenrechten en voornamelijk als het gaat om Koerden, staat Turkije weer op de eerste plaats.
Al dit is duidelijk genoeg dat de AKP-regering met de schijn van “anti-terreur wetten” alle democratische krachten probeert te onderdrukken en stil te krijgen. De Koerden als oppositie zijn hierbij het grootste doelwit door arrestaties en opsluiting wordt de roep van de Koerden voor gelijkheid, vrijheid en democratie onderdrukt.
Jarenlang is dit land geregeerd door druk van het leger of door een coupe van de militairen, nu wordt dit voortgezet door de regering door middel van arrestaties en opsluiting. Ondanks de alle berichtgeving wordt Turkije onder het bewind van de AKP nu fascistische staat.

De huidige situatie van Turkije komt overeen met wat Martin Niemöller beweerde over de periode van de Nazi’s in Duitsland:

 ”Toen ze de communisten kwamen halen, heb ik niets gezegd, ik was geen communist
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niets gezegd, ik was geen vakbondslid
Toen ze de joden kwamen halen, heb ik niets gezegd, ik was geen jood
Toen kwamen ze mij halen en er was niemand meer om iets te zeggen”

Waarom ‘Ez jî li virim’?
Omdat de politieke Koerdische arrestanten hun verweer in de eigen moedertaal Koerdisch willen doen tijdens de rechtszittingen is er geen vooruitgang in de rechtsprocedures. De rechtbank ontkent de legitieme vraag van de arrestanten om in hun eigen moedertaal te spreken. De arrestanten antwoorden met “EZ LI VIRIM” (Koerdisch: ik ben hier) bij het opnoemen van hun naam tijdens de rechtszitting om aan te geven dat ze aanwezig zijn. Hierop is er een campagne gestart als solidariteit met de arrestanten onder de naam “EZ JÎ LI VIRIM” waarmee het Koerdische volk zichzelf aangeeft dat zij dan ook dezelfde “overtreding” hebben gepleegd.

Als jij
–  Solidair wil zijn met de arrestanten van de zogenoemde KCK operaties en aandacht hiervoor wil vragen
–  Newroz; het feest van de Koerdische opstand en vrijheid wil bijwonen en samen met het Koerdische volk, de wreedheden van de Turkse staat wil aantonen
–  Oproept om het Koerdische vraagstuk vredig op te lossen door middel van dialoog en politieke onderhandelingen en het voorgestelde project “DEMOCRATISCHE AUTONOMIE” van het Koerdische volk steunt
dan vragen wij jou deel te nemen aan de Newroz groepen van 2012

Wij vragen u om deel te nemen aan de Newroz 2012 Mensenrechten comités, niet om zijn kracht aan te tonen maar om aan de zijde te staan van democratie…

Referentie:
Newroz, zal de delegaties worden georganiseerd in samenwerking met de Partij voor Vrede en Democratie (BDP).

Kontakt:
Mail:
Tel:
Fax:

Supporters:
KNK – Kurdistan National Congress
KON KURD – Confederatie van Koerdische Vereinigungen in Europa
FEK BEL – Federatie van Koerdische Verenigingen in België

 

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K