In maart 2023 trok een delegatie van Belgische gemeenteraadsleden en journalisten op uitnodiging en onder leiding van Derwich Ferho – voorzitter Koerdisch Instituut – naar Rojava, de Autonome Regio van Noord- en Oost-Syrië.

Missie en hoofddoel van de delegatie was – en is nog steeds – om de aandacht te vestigen op deze prille democratie en de bedreigingen waarmee die voortdurend geconfronteerd wordt.

Onder de titel “Een utopie in opbouw” produceerde journalist Chris Den Hond een meeslepende reportage over dit bezoek. Hoewel het beeld en de toekomst voor de lokale bevolking er vrij somber uitziet.

De delegatie werd er door vertegenwoordigers van de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië (AANES) met open armen ontvangen. Hun hoop is immers dat er heel spoedig erkenning komt vanwege de Internationale Gemeenschap.

Want, omgeven door autoritaire tot zelfs dictatoriale regimes, is er in Rojava een emancipatiebeweging ontstaan en werd een democratische samenleving opgebouwd, en dat ondanks bijzonder moeilijke en zelfs onmenselijke omstandigheden.

Onze delegatie werd ter plaatse geconfronteerd met de gevolgen van de jarenlange strijd tegen Islamitische Staat. Maar ook met de voortdurende militaire operaties vanuit Turkije. De delegatieleden waren er getuige van dat het Turkse leger heel wat slachtoffers veroorzaakte met dodelijk-efficiënte drone-aanvallen. Méér nog, dat Turkije de levensnoodzakelijke watertoevoer afsluit voor de bevolking in Rojava.

Bovendien, dat het Syrische regime de AANES ooit zal erkennen valt eveneens sterk te betwijfelen.

Vandaar het cruciale belang van dergelijke politieke en journalistieke delegaties naar Rojava. Het westen moet er zich bewust van zijn dat verzoening, pluralisme en democratische participatie in het Midden-Oosten mogelijk is. Dat er een samenlevingsmodel bestaat waar iedereen zich vrij kan uitdrukken in het openbare leven, onafgezien hun culturele, etnische of religieuze overtuiging.

Hierbij de link naar het beeldverslag van Chris Den Hond.

F
E
E
D

B
A
C
K