Er is een revolutie aan de gang in Noordoost-Syrië, een revolutie die alles wat we denken en weten over de maatschappij, besturen en vrijheid in een nieuw perspectief plaatst. Ondanks eeuwen van onderdrukking, een Turks embargo en de dreiging van Islamitische Staat, zijn de volkeren van Rojava er in geslaagd om één van de meest ambitieuze sociale experimenten van onze tijd te realiseren. 2,5 miljoen mensen proberen te leven zonder het juk van de natiestaat, en implementeren een radicale vorm van directe democratie om hun samenleving van onderuit vorm te geven. In de chaos van de Syrische burgeroorlog pogen de Koerden en andere etnische groepen in de regio te strijden voor autonomie, feminisme, ecologie, een coöperatieve economie en een fors pluralisme op etnisch, linguïstisch en religieus vlak.

Onderstaand boek, dat al verscheen in 2015 maar nu digitaal verkrijgbaar is, legt de revolutie in Rojava uit in lekentaal. Levensbelangrijke lectuur om te begrijpen wat er op het spel staat in Noordoost-Syrië.

Downloaden (PDF, Onbekend)

F
E
E
D

B
A
C
K