De Iraanse en Turkse regimes hebben de afgelopen dagen grote militaire operaties uitgevoerd tegen de Koerdische bevolking. Sinds het begin van de militaire aanval op Qandil (Zuid-Koerdistan) zijn er tientallen slachtoffers gevallen. Terwijl er in het Midden-Oosten steeds meer positieve veranderingen plaatsvinden, gaat de agressie van de Iraanse en Turkse regimes op onschuldige Koerdische burgers onverlet door. Koerden worden in de 21e eeuw nog steeds beroofd van hun fundamentele basisrechten.
Iraanse en Turkse machthebbers willen niets van een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie weten. De herhaaldelijke oproep van Koerdische organisaties tot dialoog wordt in de wind geslagen. Vreemd hierin is ook dat de internationale politiek door haar passieve houding stilzwijgend goedkeuring geeft aan deze agressie. Dit gebeurt dan wel in een tijd dat in het Midden-Oosten grote veranderingen gaande zijnen de internationale gemeenschap deze veranderingen toejuicht.
Wij roepen alle Europese overheden, politieke organisaties, vakbonden, Turks, Iraanse, Iraakse , Koerdische organisaties en de bevolking op om druk uit te oefenen op de Iraanse en Turkse overheden om onmiddellijk te stoppen met hun militaire agressie in Koerdistan.
Plaats: Plein 2, 2511 CR Den haag
Tijd: 13:00 uur
Datum: Vrijdag 02-09-2011
Het Koerdisch Academisch Netwerk
P.S.
Deze manifestatie is door verschillende Koerdische organisaties in Nederland georganiseerd.

F
E
E
D

B
A
C
K