Sores resî, Ji Anatoliya Navîn Serpêhatiyên Dîrokî, Wesanên Înstîtuya Kurdî li Stockholmê, ISBN 91-976138-1-9, 978-91-976138-1-1
Sores Resî, Palme, PKK ve Gladio, Apec, ISBN 91-630-7696-90
Sores Resî, Dîroka Kurdên Koçber (Anatoliya Navîn, Xorasan, Sûriye, Rûsya) – I- ISBN 91-976138-2-7, 978-91-976138-2-8
Sores Resî, Dîroka Kurdên Koçber (Anatoliya Navîn, Xorasan, Sûriye, Rûsya), – II- ISBN 91-976138-3-5, 978-91-976138-3-5
Cengîz Kapmaz, Öcalan’in Imrali Günleri, Ithaki, ISBN 078-605-375-111-3
Muzaffer Ayata, Yasam Geçitinde Yirmi Yil, Mezopotamya Yayinlari, ISBN 978-3-941012-25-7
Sinan Sahin, Kimin Islami, Osmanli’dan TC’ye siyasal Islam, Mezopotamya Yayinlari, ISBN 978-3-941012-32-5
Murat Karayilan, Bir Savasin Anatomisi, Kürdistan’da Askeri Çizgi, Mezopotamya Yayinlari, ISBN 978-3-941012-31-8

F
E
E
D

B
A
C
K