Koerdische Taallessen

Taal en identiteit liggen dicht bij elkaar

In Koerdistan wordt het gebruik van de Koerdische taal op allerlei manieren ontraden tot zelfs verboden. Vele Koerden hebben bijgevolg nooit het Koerdisch leren schrijven, laat staan dat zij het spreken.

Het Koerdisch Instituut vzw biedt taallessen Koerdisch Kurmanji aan, niet alleen voor Koerden die hun eigen taal willen leren kennen, maar ook voor alle geïnteresseerden die één van de oudste talen wensen te leren.

Bepalingen en voorwaarden

  • U wordt opgeleid door een ervaren en gediplomeerde Koerdische leerkracht
  • De taallessen worden ingepland van zodra er minimaal 12 kandidaten zijn ingeschreven
  • De opleidingen nemen in totaal 18 lesuren in beslag gespreid over een totaal van 3 maanden
  • De kosten voor de taallessen komen neer op € 150,00 (inclusief cursusmateriaal)

Geïnteresseerd?

Stuur ons een berichtje

Opties

F
E
E
D

B
A
C
K