Tolkexamen & Opleiding tolken

 
 
Opleiding tolken

Het Koerdisch Instituut beschikt over ervaren beëdigde tolken en vertalers die u kunnen opleiden tot kandidaat tolk Koerdisch Kurmanji <> Nederlands.

Bepalingen en voorwaarden

  • U wordt opgeleid in overeenstemming met het C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen
  • De opleidingen worden ingepland van zodra er minimaal 6 kandidaten zijn ingeschreven
  • De opleidingen nemen 4 opeenvolgende zaterdagen in beslag over een totaal van 4 weken
  • De kosten voor deze opleiding komen neer op € 250,00
Tolkexamens Koerdisch Kurmanji <> Nederlands

Het Koerdisch Instituut is officieel geaccrediteerd door het Nederlandse Bureau Wbtv. Dit bureau is een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Het betreft een accreditatie voor de afname van tolkexamens Koerdisch Kurmanji <> Nederlands

Bepalingen en voorwaarden

  • Wij bieden deze examens aan in overeenstemming met het C1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen
  • De examencommissie bestaat uit ervaren beëdigde tolken en vertalers
  • De tolkexamens worden ingepland van zodra er minimaal 6 kandidaten zijn ingeschreven
  • Als u in het tolkexamen bent geslaagd, dan ontvangt u een certificaat vanwege het Koerdisch Instituut waarmee u terecht kunt bij de Belgische gerechtelijke instanties en bij het Nederlandse Bureau Wbtv 
  • De kosten voor het tolkexamen – inclusief certificatie – komen neer op € 1.000,00

Geïnteresseerd?

Stuur ons een berichtje

Opties

F
E
E
D

B
A
C
K