Geachte heer/mevrouw,
 
Op 23 juli jl stuurde ik u de SP-Kamervragen over de arrestatie van N. Toguc in Italië. Op 10 augustus antwoordde de minister. Deze antwoorden zijn hierbij ter informatie gevoegd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Guido van Leemput
Fractiemedewerker SP
 
AH 3049
2010Z11221
 
Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 10 augustus 2010)
 
Vraag 1
Bent u door de Italiaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van de redenen tot arrestatie op 18 juli in Venetië van de Nederlandse staatsburger Nizamettin Toguc? 1) Zo ja, wat waren die redenen? Indien neen, bent u bereid er bij de Italiaanse autoriteiten op aan te dringen deze redenen bekend te maken?
       
Vraag 2
Hebt u de heer Toguc juridische bijstand aangeboden? Indien neen, waarom niet?
 
Antwoord
De Italiaanse autoriteiten hebben het Consulaat-Generaal te Milaan geïnformeerd over de aanhouding van de heer Nizamettin Toğuç op 18 juli te Padova. De Italiaanse autoriteiten handelden op basis van een arrestatiebevel van de rechtbank van Ankara.
 
Ambassades en consulaten verlenen geen juridische bijstand maar consulaire bijstand. In dat kader heeft medewerker van het Consulaat-Generaal te Milaan de heer Toğuç op 26 juli jl. in de gevangenis bezocht.
       
De Nederlandse regering treedt niet in de rechtsgang van een ander land. Ook kan Nederland in een ander land geen onderzoek doen naar een strafbaar feit. Wel kan de ambassade of het consulaat desgewenst de weg wijzen naar juridische hulp.
 
De heer Toğuç wordt bijgestaan door een Italiaanse advocaat.
 
Vraag 3
Is het juist dat de heer Toguc ooit parlementslid was in Turkije en thans voorzitter van de Confederatie van Koerdische Verenigingen in Europa en ijvert voor een politiek van verzoening en dialoog tussen de Koerdische bevolkinggroep in dat land en de Turkse regering? Hoe staat u tegenover die oproep? Bent u bereid die te steunen? Indien neen, waarom niet?
 
Antwoord
Het is juist dat de heer Toğuç lid is geweest van het Turkse parlement en thans voorzitter is van de Confederatie van Koerdische Verenigingen in Europa. De Nederlandse regering hecht groot belang aan de vreedzame verbetering van de sociaal-economische, politieke en culturele rechten van de Koerdische minderheid in Turkije. Nederland stelt het belang hiervan zowel bilateraal als in EU-verband aan de orde.
 
 
Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl

If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211.
Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl
Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht.
Gecontroleerd door AVG – www.avg.com
Versie: 9.0.851 / Virusdatabase: 271.1.1/3092 – datum van uitgifte: 08/24/10 17:31:00

F
E
E
D

B
A
C
K