Voorwoord Riccardo Petrella

Commentaren van Geert van Istendael, Karel Gacoms, François Martou
* Presentatie maandag 15 mei om 10.30 uur, in de polyvalente zaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel.
* Sprekers: Jan Béghin, Derwich Ferho (directeur Koerdisch Instituut), Frans Leemans (Forum Bruxellois de la lutte contre la pauvreté), Jacques Vanderbiest (pastoor van de Miniemenkerk in de Marollen), Fouad Ahidar (parlementslid), Hugo Franssen (uitgever EPO).
* Meer info: www.armoedestoppauvrete.be en www.epo.be.
Inhoud
15% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Meer dan 20% van de Brusselaars leeft in armoede. Eén op 20 Brusselaars is afhankelijk van OCMW-steun. Meer dan een vierde van hen leeft in een huishouden zonder betaald werk, of in een huishouden dat de gezondheidszorgen uitstelt omwille van financiële redenen. En het Brusselse armoedebeleid? De aanbevelingen uit de Brusselse armoederapporten bleven al te vaak dode letter. In 2005 verscheen er geen Brussels rapport meer.
Dit boek zet armoede terug op de politieke agenda. Het schetst een beeld van de armoede in Brussel vanuit verschillende invalshoeken: van onderzoekers, Brusselse welzijnsorganisaties, straathoekwerkers, armoedeorganisaties en van mensen die zelf in armoede leven. Een tweetalig nood-armoederapport voor Brussel, én een voorstel tot aanpak: een ‘Brussels Urgentieplan Armoedebestrijding’. Ook de petitiecampagne wordt voorgesteld.

Uittreksels
Inhoudstafel, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-A
Inleiding Jan Béghin, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-B
Woord vooraf Riccardo Petrella , klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-C
Bijdrage Tom Natus, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-D
Structurele onderfinanciering, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-E
Welvaartsvastheid minimuminkomens, klik:
http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-F
Brussels Urgentieplan, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-G
Petitiecampagne, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_401_9-H
Commentaren
Geert van Istendael, schrijver van o.a. Arm Brussel en Het Belgisch Labyrint : ‘Dit is een verbijsterend boek. Natuurlijk weet je wel dat armoede onze stad aanvreet. Loop een half uur door Brussel en kijk om je heen. Maar het is toch iets anders als je de gegevens en de cijfers die onderzoekers en veldwerkers geduldig bij elkaar hebben gezocht eens allemaal bij elkaar ziet staan tussen de kaften van één boek. Dit boek geeft ons een nauwkeurig gedocumenteerd inzicht in de realiteit van de Europese hoofdstad. Het is de ruimte van het volledig leven, als ik hier even de grote dichter Lucebert mag citeren, en die realiteit is veel breder en morsiger en zorgwekkender dan wat gewoonlijk dé realiteit wordt genoemd. Ik vind dit ook geen optimistisch boek en dat is bedoeld als lofprijzing. Maar het is wel een noodzakelijk boek. (…)’

Karel Gacoms, Provinciaal Secretaris CMB / ABVV: ‘ (…)Na het lezen van dit boek met zijn prangende getuigenissen en gefundeerde beschouwingen kan je er niet anders dan de oproep tot het opstellen van een ‘Brussels Urgentieplan Armoedebestrijding’ onderschrijven. (…) Het boek van Jan Béghin interpelleert de politiek, de vakbond, mezelf. (…).’

François Martou, ancien président du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC): ‘ (…) Félicitations à Jan Beghin et à tous ceux qui ont collaboré à ce livre qui crie vengeance au ciel (…) Ce livre montre aussi l’importance de cette ” communauté ” de pauvres et d’exclus qui compte près d’un quart de la population. Comment penser et agir la ville et la région sans eux. Lutter contre la pauvreté fait donc partie d’un projet progressiste pour la ville et la région. Plaisir et fierté de me retrouver en accord avec un vieux camarade de l’action sociale comme Jan Béghin ainsi qu’avec de nombreux amis croisés dans l’action sociale et politique.’

Volledige commentaren, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/commentaren.php?isbn=90_6445_401_9

Auteur
Jan Béghin [red.] zetelt in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hij was ook Vlaams volksvertegenwoordiger van 1997 tot 1999. Hij stond aan de wieg van o.a. het Sociaal Impuls Fonds in Brussel. Armoede in Brussel / Pauvreté à Bruxelles is zijn eerste boek.
Uitgebreidere bio, klik: http://www.epo.be/uitgeverij/auteursbio.php?id=455

Interviews / Persexemplaren
Jan Béghin is beschikbaar voor interviews. U kunt hem rechtstreeks contacteren: [email protected] (e-mail) – 0477 32 38 93 (gsm).
U heeft de persconferentie gemist, dan kunt u persmap en persexemplaar aanvragen bij uitgeverij EPO, Jos Hennes (coördinaten onderaan dit bericht).

Technische kenmerken
Titel: Armoede in Brussel / Pauvreté à Bruxelles
Auteur: Jan Béghin [red.]
Uitgeverij EPO / Editions EPO, Antwerpen / Anvers,  2006
Isbn 90 6445 401 9 (Nederlands)
Isbn 2 87262 220 9 (Français)
Paperback – 15 x 22,5 cm
352 pagina’s
19,50 euro
Verschijnt 15 mei 2006
Distribution / diffusion en Belgique francophone: Aden Diffusion, tél: 02 534 46 61, fax: 02 534 46 62, email: [email protected], internet: www.aden.be.

Vriendelijke groet.

Jos Hennes

EPO uitgeverij – Lange Pastoorstraat 25-27 – B-2600 Berchem-Antwerpen
Tel: +32 (0)3 287 08 75 – Fax: +32 (0)3 218 46 04 – Gsm: +32 (0)478 99 83 31
E-mail: [email protected] – Web: www.epo.be

F
E
E
D

B
A
C
K