Vandaag, 15 mei 2006, werd het tweetalige boek ‘Armoede in Brussel/Pauvreté à Bruxelles’ in redactie van Brussels Parlementslid Jan Béghin plechtig voorgesteld. Dit is de laatste uitgave van het Koerdisch Instituut Brussel in samenwerking met EPO uitgeverij.
15% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Meer dan 20% van de Brusselaars leeft in armoede. Eén op 20 Brusselaars is afhankelijk van OCMW-steun. Meer dan een vierde van hen leeft in een huishouden zonder betaald werk, of in een huishouden dat de gezondheidszorgen uitstelt omwille van financiële redenen. En het Brusselse armoedebeleid? De aanbevelingen uit de Brusselse armoederapporten bleven al te vaak dode letter. In 2005 verscheen er geen Brussels rapport meer. Dit boek zet armoede terug op de politieke agenda. Het schetst een beeld van de armoede in Brussel vanuit verschillende invalshoeken: van onderzoekers, Brusselse welzijnsorganisaties, straathoekwerkers, armoedeorganisaties en van mensen die zelf in armoede leven. Een tweetalig nood-armoederapport voor Brussel, én een voorstel tot aanpak: een ‘Brussels Urgentieplan Armoedebestrijding’.
Auteur
Jan Béghin (red.) zetelt in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hij was ook Vlaams volksvertegenwoordiger van 1997 tot 1999. Hij stond aan de wieg van o.a. het Sociaal Impuls Fonds in Brussel. Daarnaast is hij reeds jarenlang actief voor de Koerdische kwestie.
Commentaren
Geert van Istendael, schrijver van o.a. Arm Brussel en Het Belgisch Labyrint: ‘Dit is een verbijsterend boek. Natuurlijk weet je wel dat armoede onze stad aanvreet. Loop een half uur door Brussel en kijk om je heen. Maar het is toch iets anders als je de gegevens en de cijfers die onderzoekers en veldwerkers geduldig bij elkaar hebben gezocht eens allemaal bij elkaar ziet staan tussen de kaften van één boek. Dit boek geeft ons een nauwkeurig gedocumenteerd inzicht in de realiteit van de Europese hoofdstad. Het is de ruimte van het volledig leven, als ik hier even de grote dichter Lucebert mag citeren, en die realiteit is veel breder en morsiger en zorgwekkender dan wat gewoonlijk dé realiteit wordt genoemd. Ik vind dit ook geen optimistisch boek en dat is bedoeld als lofprijzing. Maar het is wel een noodzakelijk boek. (…)’
Karel Gacoms, Provinciaal Secretaris CMB / ABVV: ‘ (…)Na het lezen van dit boek met zijn prangende getuigenissen en gefundeerde beschouwingen kan je er niet anders dan de oproep tot het opstellen van een ‘Brussels Urgentieplan Armoedebestrijding’ onderschrijven. (…) Het boek van Jan Béghin interpelleert de politiek, de vakbond, mezelf. (…).’
François Martou, ancien président du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC): ‘ (…) Félicitations à Jan Beghin et à tous ceux qui ont collaboré à ce livre qui crie vengeance au ciel (…) Ce livre montre aussi l’importance de cette “communauté” de pauvres et d’exclus qui compte près d’un quart de la population. Comment penser et agir la ville et la région sans eux. Lutter contre la pauvreté fait donc partie d’un projet progressiste pour la ville et la région. Plaisir et fierté de me retrouver en accord avec un vieux camarade de l’action sociale comme Jan Béghin ainsi qu’avec de nombreux amis croisés dans l’action sociale et politique.’
Bestelling boek
Technische kenmerken
Titel: Armoede in Brussel/Pauvreté à Bruxelles
Auteur: Jan Béghin (red.)
Uitgeverij EPO i.s.m. Koerdisch Instituut Brussel
ISBN 90 6445 401 9 (Nederlands)
ISBN 2 87262 220 9 (Français)
Paperback – 15 x 22,5 cm
352 pagina’s
19,50 euro
Verschijnt 15 mei 2006
U kan het boek bestellen bij het Koerdisch Instituut vzw (Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel) door een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch: +32/(0)2 230 89 30. De kostprijs bedraagt 19,50 euro (exclusief verzendingskosten).
Inhoudstafel
Dankwoord
Woord vooraf: Armoede blijft bestaan. Een schandaal. En een blijvende strijd – Riccardo Petrella
Inleiding. De cijfers: meer dan een op de vijf Brusselaars leeft in armoede
Getuigen
De buurtconciërge Tom Natus, straathoekwerker
Armoede is een product van de samenleving, geen natuurlijk gegeven
Armoede: een politieke en economische zaak
Arme gezinnen, dat zijn vooral arme kinderen
Alleen miserie krijg je voor niets
Armen bepalen mee het armoedebestrijdingsbeleid
Getuigen
Teresa Makabo
Naïra Arzum
Geen enkel menselijk wezen is clandestien op deze wereld
Taalachterstand en kansarmoede bij allochtone leerlingen
Cultuur en armoede, de aanpak van ‘Article 27’
Veldslag tegen daklozen: de nieuwe hedendaagse klassenstrijd?
De veerkracht van renovatie in oude Brusselse wijken: dynamiek en sociale impact
De wijk is niet de beste arena voor armoedebestrijding
Naar het recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen
Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Getuigen
Minor-Ndako
De Vierde Wereld is murw geslagen
De stad is de plaats waar het bestuur van een gemeenschap zichtbaar wordt
Armoederapporten in Brussel: al 15 jaar een uitdaging
Armoedebestrijding in het Europa van 25: wat doet Europa en welke rol spelen de regio’s?
De regio’s komen de Europese poilitiek ter hulp
Getuigen
Mohammed Kouaki
Dagboek van Hilde
Conclusie
We moeten oplossingen uitwerken die de wortels zelf van de armoede aanpakken
Wanneer een armoedebeleid in Brussel?
De welvaartsvastheid van de minimuminkomens
Een Brussels Urgentieplan Armoedebestrijding
Praktisch
Colofon
Foto’s
Auteurs
Vertaling
Bronnen
Petitie
Het Koerdisch Instituut wil de onderstaande petitie mee ondersteunen en doet een warme oproep om deze te ondertekenen.
Ja, ik wil dat de basisinkomens welvaartsvast worden.
Ja, ik wil dat de overheid een duidelijk gebudgetteerd actieplan tegen de armoede uitwerkt voor Brussel.
15% van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Meer dan 20% van de Brusselaars leeft in armoede. Eén op 20 Brusselaars is afhankelijk van OCMW-steun. Meer dan een vierde van hen leeft in een huishouden zonder betaald werk, of in een huishouden dat de gezondheidszorgen uitstelt omwille van financiële redenen. Armoede moet terug op de politieke agenda. Want armoede is een onrecht.
Naam / voornaam
Adres
E-mail
Handtekening
Sturen naar: Jan Béghin, Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel, tel: 02/213.71.60, e-mail: [email protected], website: www.armoedestoppauvrete.be

F
E
E
D

B
A
C
K