De reden die men opgaf voor Erbey detentie was zijn zogenaamd lidmaatschap van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (Koma Ciwaken Kurdistan of KCK), wat een afdeling zou zijn van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK). De volgende dag werd hij gearresteerd en momenteel wacht hij in de D-type gevangenis van Diyarbakir zijn proces af.

Tijdens zijn detentie werd zijn huis doorzocht. Zijn verzoek dat een advocaat tijdens de huiszoeking aanwezig zou zijn, werd geweigerd. Tijdens de huiszoeking van de kantoren van de IHD, nam de politie computers en documentatie, inclusief archieven die 21 jaar van mensenrechtenschendingen documenteren, in beslag. Dit bevat informatie over casussen die momenteel door het Europees Hof van de Mensenrechten worden behandeld en waarin dhr. Erbey de aanvragers vertegenwoordigt.

Dhr. Erbey wordt zowel in Turkije als op internationaal niveau erg gewaardeerd voor zijn werk als mensenrechtadvocaat en -activist. Recent heeft hij veel gewerkt rond gevallen van buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen in de regio Koerdistan van de zuidoostelijke Turkije. De Turkse mensenrechtenorganisatie IHD wordt internationaal erkend, waaronder door Amnesty International.

Tijdens zijn ondervraging, werd dhr. Erbey uitgebreid gevraagd naar zijn werk voor IHD, waaronder verschillende internationale bezoeken die hij heeft gebracht om aandacht te vestigen op de mensenrechtenschendingen in de regio. Dhr. Erbey ontkent de aanklacht volledig. Zijn arrestatie doet vragen rijzen betreffende de vrijheid van mensenrechtenactivisten in Turkije. Zij zouden immers zonder intimidatie hun werk moeten kunnen verrichten. Dit is trouwens mogelijk een schending van een aantal principes van het internationaal recht betreffende de mensenrechten, inclusief de VN-Verklaring over Mensenrechtenactivisten, het Internationaal Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten en het Europees Verdrag ter bescherming van de Mensenrechten en de Fundamentele Vrijheden.

Samen met het Kurdish Human Rights Project is het Koerdisch Instituut vzw te Brussel ten zeerste bezorgd over de arrestatie en detentie van Muharrem Erbey en de mensenrechtenschendingen die zijn gebeurd omdat hij een mensenrechtenactivist is. Daarom roepen wij de Turkse autoriteiten op om deze zaak te onderzoeken en de vervolging in deze zaak, net zoals van andere mensenrechtenactivisten, te monitoren volgens het nationaal en internationaal recht en dat deze zaak dringend zou worden afgehandeld.

Koerdisch Instituut vzw      

 

F
E
E
D

B
A
C
K