Bericht van ANF News op 27 November 2021

De steun voor de campagne ‘Gerechtigheid voor de Koerden’, die eisen dat de PKK verwijderd wordt uit de lijst van terroristische organisaties, blijft groeien. Australische politici sloten zich aan bij de oproep om de PKK te schrappen.

In een dringende oproep eisten een aantal prominente figuren dat de Raad van de Europese Unie de PKK zou schrappen uit de lijst van verboden terroristische organisaties “in het belang van vrede, democratie en mensenrechten”.

De oproep herinnerde eraan dat “een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie een voorwaarde is voor een gezonde democratie en voor stabiliteit in Turkije en het bredere Midden-Oosten. Turkije en zijn grote Koerdische gemeenschap zullen die vreedzame oplossing alleen kunnen bereiken door middel van onderhandelingen. Bij dergelijke onderhandelingen moeten alle partijen worden betrokken, ook de PKK (Koerdische Arbeiderspartij). De PKK op de lijst plaatsen van terroristische organisaties vormt echter een barrière op de weg naar vrede.”

De campagne Gerechtigheid voor de Koerden komt in een stroomversnelling. Australische politici sloten zich aan bij de oproep om de PKK te schrappen.

Om de video’s met de oproep vanwege de Australische politici te bekijken, verwijzen wij u naar deze webpagina van ANF News

 

F
E
E
D

B
A
C
K