Betreft: "De VSA stonden achter de  anti-PKK-operaties in de EU", zo verklaarde V.S.-diplomate Shari Villarosa, vice-coördinator van het National Counterterrorism Center van het Amerikaanse State Department, op 18.03.10 in Ankara aan de pers. 

1.Was het aan de Raad bekend dat de VSA er bij de Europese instanties sterk op
  aangedrongen heeft om acties te ondernemen tegen de PKK, zoals S. Villarosa publiek
  verkondigde, en ook dat samenwerking tussen Turkse en Europese, wetambtenaren,
  aanklagers en wetshandhavingambtenaren door de VSA aangemoedigd werd?
 

2.Was het aan de Raad bekend dat bij de politieoperaties tegen de Koerdische
  gemeenschappen in Europa er in België o.a. een inval zou gebeuren in de studio’s van
  de Koerdische satellietzender ROJ TV, het enige wapen van de Koerden om hun vrije
  meningsuiting te waarborgen?

3.Acht de Raad het niet strijdig met de persvrijheid dat een informatiebron als ROJ
  TV, die uitzendt conform de wettelijke normen, grotendeels uitgeschakeld wordt als
  gevolg van het baldadige en brutaal vernielingsgedrag van de politie?

4.Vindt de Raad het niet pijnlijk dat de oproep van het Europees Parlement van
  10.02.10 tot de Europese regeringen om ‘ervoor te zorgen dat de antiterreurwetgeving
  niet wordt misbruikt om fundamentele vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van
  meningsuiting, in te perken’ zo vlug met voeten getreden wordt?
 
 
 5.Was de Raad op de hoogte van de actieve medewerking van Turkse politiediensten aan
   deze operaties en meent de Raad niet dat op deze wijze de indruk gewekt wordt dat
   autoriteiten in Europa fungeren als een actief verlengstuk voor de culturele en
   politieke onderdrukking van Koerden door een ‘bevriende’ staat?

6.Vreest de Raad niet dat pogingen tot criminalisering van de Koerdische
  bevrijdingsbeweging een averechts effect zullen teweegbrengen en in de plaats van
  het streven naar een vreedzame en democratische dialoog kansen te geven eerder zal
  leiden tot radicalisering en extremisme nieuw voedsel zal geven?

Handtekening(en): Datum:   25.03.10

 

 

 

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K