Ferho____Fatim_143963761.jpgSCHRIFTELIJKE VRAAG E-1480/07
van Bart Staes (Verts/ALE)
aan de Raad

 

In zijn antwoord op vraag E-1535/06 zegt dat Raad dat de EU de ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op Fatim en Ferho Akgül ‘nauwlettend’ zal volgen. Hij gaat ervanuit "dat de Turkse politie en rechters de rechtstaat zullen handhaven, en dat zij al het nodige zullen doen om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen."

Heeft de Raad deze zaak nauwlettend gevolgd en welke conclusies trekt hij uit het onderzoek?

Is hij ervan overtuigd dat de Turkse politie en de rechters de rechtstaat handhaven en dat zij het nodige doen om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen? Zo ja, uit welke signalen leidt hij dit af? Zo neen: welke maatregelen onderneemt hij om het onderzoek te laten verlopen een rechtstaat waardig?

657756.NL PE 387.226

—————————————–

E-1480/07
Antwoord
(30 april 2007)

 

Voor zover de Raad weet, is het onderzoek van de Turkse autoriteiten nog gaande. Een aantal personen is onlangs forensisch getest en de resultaten van deze tests laten kennelijk nog op zich wachten. De Unie blijft de ontwikkelingen in deze zaak volgen.

 

F
E
E
D

B
A
C
K