De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 16 februari 2017 een resolutie aangenomen
over het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie.
Onder meer de massale arrestaties en ontslagen van politieke opposanten, de beknotting van de persvrijheid en de vrije meningsuiting, het beknotten van de vrijheid van vergadering, het inperken van de democratie en principes als de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een achteruitgang op het vlak van mensenrechten en het verder verwijderd zijn van de Kopenhagen-criteria,  worden aangehaald om de Belgische regering te vragen:
1. op Europees niveau te pleiten voor een schrapping van het aan Turkije gealloceerd budget onder het
instrument voor Pre-Toetredingshulp (Instrument for Pre-Accession Assistance– IPA II);
2. op Europees niveau te pleiten om een deel van deze vrijgekomen fondsen te gebruiken om het Turkse
middenveld en de niet-gouvernementele organisaties te ondersteunen via het Europees instrument voor Democratie en Mensenrechten;
3. binnen de Raad van de Europese Unie te pleiten voor een tijdelijke bevriezing van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije;
4. op Europees niveau te pleiten voor een automatische stopzetting van de toetredingsonderhandelingen
tussen de Europese Unie en Turkije indien de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd door Turkije

Downloaden (PDF, 444KB)

F
E
E
D

B
A
C
K