Kurds want peace
Belgische raadkamer beslist Koerdische verenigingen, media en politici niet te vervolgen voor terrorisme

De Brusselse raadkamer heeft op 3 november 2016 beslist om 36 mensen, waaronder Koerdische politici, organisaties en journalisten van Koerdische tv-stations, niet te vervolgen voor terrorisme.

Het federaal parket had gevraagd om de 36 personen en organisaties naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor deelname aan de activiteiten van “een terroristische groep”. Volgens de aanklacht zouden de beklaagden deel uitmaken van een “wolk” rondom de Koerdistan Arbeiderspartij (PKK), die sinds meer dan 30 jaar in een guerrillaoorlog is verwikkeld met de Turkse staat.

De raadkamer heeft nu geoordeeld dat het Turks-Koerdische conflict beschouwd moet worden als een gewapend conflict en dat de terrorisme-wetgeving dus niet van toepassing kan zijn. De rechter oordeelde eveneens dat de Koerdische tv-stations niet vervolgd mogen worden omdat daarbij het recht op vrije meningsuiting in het gedrang kan komen.

Het federaal parket kan tegen die beslissing wel nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

We willen u van harte bedanken voor uw steun in deze campagne. Uw solidariteit was cruciaal in het bekomen van deze historische beslissing.

Koerdisch Instituut te Brussel, Belgisch Solidariteitscomité met Rojava, Belgische Raad van gemeenschappen uit Koerdistan (NavBel)

Wilt u op de hoogte blijven van eventuele verdere ontwikkelingen? Contacteer ons via [email protected].

U bent van harte welkom op een conferentie over de toekomst van een democratisch Syrië en de rol van Rojava hierin als autonome regio op maandag 14 november 2016 in Brussel. Op deze conferentie zullen veel leden van de Koerdische gemeenschap in België aanwezig zijn. Meer info vindt u hier.

F
E
E
D

B
A
C
K