Gepubliceerd door Groen op 17 april 2017

Groen reageert erg bezorgd op het resultaat van het Turkse referendum en waarschuwt voor de uitholling van de Turkse democratie en rechtsstaat.

 “De uitslag is zo nipt dat uit respect voor de democratie en Turkse bevolking de vraag voor een hertelling ernstig moet genomen worden”, stelt buitenlandspecialist Kamerlid Wouter De Vriendt op het fel gecontesteerde en historische referendum. “Een hertelling met onafhankelijke waarnemers is noodzakelijk, net als een ernstig onderzoek naar alle indicaties van verkiezingsfraude. Groen vraagt dat de Belgische regering  en premier Michel deze positie verdedigen in Europa.”

Ondanks de overweldigende ja-campagne van Erdogan is de voorlopige uitslag bijzonder nipt. Het neen-kamp is veel groter dan werd voorspeld en haalt de meerderheid in de grote steden en de kustregio. Dit is een hoopgevend signaal maar toont ook de verdeeldheid van Turkije aan. Het armere en conservatieve binnenland stemt voor, al de rest is tegen. De Vriendt: “Deze verdeeldheid moet aanleiding geven tot grote voorzichtigheid: we mogen het neen-kamp nu niet in de steek laten.”

De Vriendt: “Vanuit  België en de Europese Unie moet een duidelijk signaal komen: onder het huidige regime kan Turkije geen lid worden en is er nood aan terughoudendheid en kritische reflex bij het afsluiten van deals met Erdogan. Geen business as usual. Ee regering die de doodstraf herinvoert, de rechtsstaat ondermijnt, en media en oppositie beteugelt, kan niet zomaar een partner zijn van de Europese Unie.

Wouter De Vriendt, Federaal parlementslid
F
E
E
D

B
A
C
K