Laatste update: 13-09-2016
Nederland – Vanochtend, dinsdag 13 september, kopt de Telegraaf op de voorpagina met “Geheim politieberaad over lijst met PKK-aanhangers”. In het artikel wordt gesuggereerd dat de politie Nederturken die sympathiseren met de PKK registreert in het opsporingssysteem SummIT.
Medewerker intake en service politiebureau

Tijdens een geheime bijeenkomst, zo schrijft de Telegraaf, zouden agenten uitleg hebben gekregen over Turkse groeperingen en over het registreren van PKK-sympathisanten in het opsporingssysteem. Tevens vreesde de Telegraaf dat alle agenten toegang hebben tot deze informatie en dit kunnen doorspelen naar Ankara, zodat het Erdogan-regime dit kan misbruiken.
Geen lijst met sympathisanten

De politie hecht eraan dit bericht in de juiste context te plaatsen. Het gaat niet om de specifieke registratie van PKK-sympathisanten. Wel vindt registratie plaats om zicht te krijgen op separatistisch terrorisme dat een gevaar voor de samenleving vormt. De database (geen lijst) is dus veel breder en bevat namen van mensen van wie dreiging uit gaat. Registreren is nodig om als politie ons werk te kunnen doen. Een goede registratie van informatie over subjecten en objecten helpt de agent in het werk op straat, de rechercheur bij het oplossen van zaken en de politieleiding bij het maken van keuzes. Alles met het oog op de veiligheid in de samenleving.
Autorisatieniveau

De vrees van de Telegraaf dat informatie doorgespeeld kan worden naar Ankara is onterecht. Voor toegang tot de database is autorisatie vereist. Dit betekent dat een beperkt aantal personen binnen de politie de database kan raadplegen.
Actuele complexe thema’s

Dit soort informatiebijeenkomsten over actuele thema’s wordt regelmatig binnen de politieorganisatie gehouden. De bijeenkomsten hebben tot doel de collega’s te informeren over actuele complexe materie en hun expertise actueel te houden.

F
E
E
D

B
A
C
K