Geachte heer,
 
Vanmorgen bereikte ons het bericht dat de Belgische politie een aanval heeft uitgevoerd op de gebouwen van verschillende Koerdische instellingen in België. In alle vroegte vielen meer dan 300 politieambtenaren en anderen de gebouwen binnen het Koerdisch Nationaal Congres (KNK), van de Partij voor Vrede en Democratie (BDP) en van de satellietzender Roj TV. In het KNK gebouw werden zeker 17 personen gearresteerd waaronder de Koerdische politici Remzi Kartal en Zubeyir Aydar. Ook leden van de BDP werden opgepakt  Bij Roj TV werden tientallen medewerkers opgepakt waaronder de algemeen directeur Gulsen Emsiz, maar later op de dag weer vrijgelaten. Op zeker 25 adressen is huiszoeking verricht. De operatie werd aangevoerd door de anti-terrorisme eenheid van de Belgische Federale Politie.
 
Wij willen onder uw aandacht brengen dat de Koerdische gemeenschap in Nederland deze zorgelijke ontwikkeling in de scherpste bewoordingen afkeurt. Opnieuw hebben de Europese autoriteiten Koerdische instellingen als doelwit gekozen. Na verschillende arrestatiegolven in Frankrijk, Italië en Duitsland is nu de Belgische politie in actie gekomen. Opnieuw worden Koerdische politici als criminelen behandeld door Europese autoriteiten die het vuile werk voor Turkije opknappen. Wij zien dit als een schandelijke en onacceptabele handelswijze.
                                          
De Koerdische politici van KNK en de BDP, en de medewerkers van Roj TV zijn al jaren bezig om op democratische wijze een oplossing te vinden voor de Koerdische kwestie. Het is bekend dat Europa medeschuldig is aan het ontstaan van deze kwestie. In plaats van nu inzet te tonen om tot een duurzame oplossing te komen wordt er steeds opnieuw gebruikt gemaakt van repressie en onderdrukking. Steeds blijkt weer dat ook in Europa de Koerden en de Koerdische instellingen niet vrij en veilig kunnen werken. Iedere dag dreigen arrestaties, invallen en uitzettingen. Dit komt op geen enkele wijze overeen met de Europese beginselen die democratie en tolerantie voorschrijven.
 
Wij zijn er van overtuigd dat de Turkse staat de aanstichter is van deze operatie en kunnen niet accepteren dat het Turkse beleid van vernietiging en ontkenning, dat al jaren tegen de Koerden wordt gevoerd, ook in de Europese landen wordt ingezet. Dit soort provocaties dragen absoluut niet bij aan het duurzaam oplossen van de Koerdische kwestie. Sterker nog, het zal de kwestie steeds meer ook een Europese zaak maken. Op deze manier wordt de vuile oorlog, die Turkije tegen de Koerden voert, naar Europa gehaald en als gevolg hiervan kunnen wij niet instaan voor de eventuele consequenties.
 
Wij roepen de Belgische overheid op om niet langer als handlanger van de Turkse staat op te treden en willen u hierbij onze eisen voorleggen:
• De onmiddellijke vrijlating van alle Koerdische politici en anderen die door de Belgische politie zijn opgepakt.
• Een onmiddellijk einde aan dit onderzoek dat op niets is gebaseerd
• Vrijgeven van alle apparatuur en bezittingen die door de Belgische overheid in beslag zijn genomen.
• Schade vergoeding voor alle schade aan apparatuur en gebouwen die door de politie is veroorzaakt.
• Een einde aan de Turkse invloed in Europa die de vuile oorlog uit Koerdistan naar Europa wil brengen
• Inzet van alle Europese overheden, inclusief de Belgische overheid, voor een democratische en vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie

Wij verwachten dat u onze eisen aan de Belgische regering zult overbrengen, en in afwachting van uw antwoord verblijven wij,
 
Hoogachtend,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VRIJHEID VOOR KURDISTAN!
STEUN DE STRIJD VAN HET KURDISCHE VOLK!
ALLE POLITIEKE GEVANGENEN VRIJ!

F
E
E
D

B
A
C
K