Ik kan een vergelijking maken van de situatie van de Koerden in Turkije met de toestand van de Vlamingen in België van de periode na het ontstaan van België (1830)

We kwamen uit een periode waarbij we eerst door Franse troepen werden bezet en dus alles in het Frans verliep.  De Fransen werden buiten gezwierd door de Nederlanders en dan kreeg het Nederlands een belangrijke plaats in het openbare leven.  Dat leidde tot protest van de Frans sprekenden en van de katholieken.  Want de Belgische katholieken zagen de Nederlandse protestanten als een bedreiging voor hun eigen godsdienst.  Toen tijdens de Belgische omwenteling de Nederlanders de biezen moesten pakken werd door de internationale gemeenschap de artificiële staat België opgericht.  Alhoewel de grondwet de meest liberale grondwet was van het continent, werden de Vlamingen onderdrukt op allerlei terreinen. Een belangrijk aspect van de identiteit van een volk is taal, onderwijs en cultuur.  En dit werd in het unitaire België miskend. De Vlamingen hebben bv. tot 1930 moeten wachten vooraleer ze een volwaardige Nederlandstalige universiteit verkregen.  Ook aan de sociaal-economische en financiële achteruitstelling kwam geleidelijk een einde. Het is duidelijk te begrijpen dat Vlaanderen de problematiek van de Koerden in Turkije, Iran, Irak en Syrië zeer genegen is.  De periode van “één staat, één volk, één taal, een leider” hebben wij gelukkig achter de rug. De Koerden hebben het recht om hun eigenheid uit te drukken in taal en cultuur.  Zij hebben het recht om onderwijs in eigen taal te organiseren.  Zij moeten de mogelijkheid hebben om hun eigen behoeften in wetten te formuleren. 

Turkije moet een beleid uitwerken ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de Koerdische gebieden. Turkije moet de etnisch-culturele diversiteit van de bevolking respecteren en de culturele rechten van de Koerdische gemeenschap waarborgen, onder meer door het garanderen van officieel onderwijs en daadwerkelijke toegang tot radio, televisie en schrijvende pers in de Koerdische taal.

 Hierbij kan en moet de EU de nodige concrete stappen zetten zodat deze verwezenlijkt worden. Bij alle te ondernemen initiatieven is het wenselijk de Koerden bij te betrekken. In Irak wensen wij een volwaardige herstel van de democratie. Irak moet een land worden in het Midden Oosten waarin alle volkeren en religieuze minderheden op gelijke voeten staan. We begroeten de Regio Koerdistan en wensen ook veel beterschap in het onderwijs, sociale voorzieningen en politiek beleid. De uitgestelde referendum op basis van artikel 140 over de lot van de betwiste gebieden, o.a. Kirkouk, Mossul, enz… moet zo snel mogelijk gebeuren. Het is ook onze wens dat Vlaanderen en vrij Koerdistan hun relaties ontwikkelen op vele vlakken.  We hebben ook een zeer belangrijke oproep voor de Koerden en dat is dat ze nooit meer elkaar te lijf gaan gelijk om welke reden en omstandigheden ook. Elke interne gewelddadige conflict verzwakt de positie van de Koerden tegen de enorm grote macht van de omliggende landen. 

Wij houden meteen een pleidooi opdat het Koerdische volk zijn gerechtvaardigde eisen op een democratische manier zou verwerven en Turkije, Iran, Syrië moeten dit mogelijk maken..

F
E
E
D

B
A
C
K