De gevolgen van het Turks militair offensief zijn desastreus. Het begint erop te lijken dat een groot deel van de publieke opinie in ons land het Turks optreden unaniem veroordeelt. Om die reden heeft het Koerdisch Instituut zich gebogen over een campagnetekst waarvan we hopen dat ze vele mensen bereikt, beroerd, en bijgevolg breed gedragen wordt. Hoe meer mensen, partnersorganisaties, bewegingen en verenigingen deze tekst onderschrijven en ondertekenen, des te groter de weerklank.

Hieronder alvast een eerste schets van de campagnetekst, die ongetwijfeld nog onderhevig is aan wijzigingen gezien de snel veranderende toestand.

Stop de Turkse agressie-oorlog in Noord-Syrië

Op 9 oktober is Turks president Recep Tayyip Erdoğan gestart met een onrechtmatige, onrechtvaardige en onverantwoorde agressie-oorlog tegen Noord-Syrië. In de bombardementen vielen al verschillende burgerdoden. Volgens cijfers van het Internationale Rode Kruis sloegen al 64.000 anderen op de vlucht. Verdere escalatie moet absoluut worden voorkomen.

De Turkse president is niet aan zijn proefstuk toe. Het Turkse offensief in 2018 maakte meer dan 500 burgerdoden en veranderde de demografie van de regio aanzienlijk. Afrin is al bijna 2 jaar bezet gebied en in de huizen van de gevluchte Koerdische bewoners leven ondertussen Arabische gezinnen.

Het risico op etnische zuivering is ook deze keer groot. Onder het mom van de strijd tegen terrorisme hoopt Erdoğan zijn voorstel voor een veiligheidsbuffer langs militaire weg door te drukken. In die zogenaamde safe zone, een strook langs de Turkse grens van 30km breed en 480km lang, wil hij miljoenen Syrische vluchtelingen hervestigen. Dat zou de demografie in het gebied fors veranderen en ervoor zorgen dat de Koerden van Bakur (Zuidoost-Turkije) en Rojava (West-Koerdistan) wiens steden historisch samen horen volledig van elkaar worden afgesneden.

Het Turkse offensief is bovendien een grove schending van de soevereiniteit van Syrië en een zware inbreuk op het internationaal recht. De gevolgen zullen desastreus zijn. We kunnen ons verwachten aan nieuwe migratiegolven en het risico op een heropleving van Islamitische Staat is groot. Cynisch genoeg bestempelt Erdoğan dit offensief als “Operatie Ontluikende Vrede”.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) vormden jarenlang de ruggengraat van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat en waren cruciaal in het terugdringen van de terroristische groepering. Bovendien werd in de regio een vernieuwend politiek systeem – gebaseerd op basisdemocratie, vrouwenrechten en etnisch-religieus pluralisme – in de praktijk gebracht dat zou kunnen dienen als model voor een naoorlogs en democratisch Syrië. Het is ontoelaatbaar dat de SDF als pionnen in een internationaal schaakspel worden gebruikt en dat hun progressieve verwezenlijkingen geofferd worden op het slachtblok van de internationale politiek.

We ondersteunen ten volle alle veroordelingen van onze overheden gericht aan de Turkse staat, maar het mag niet bij woorden blijven. Daarom komen we in actie en roepen we op om effectieve maatregelen te nemen om

  • de Turkse invasie in Noord-Syrië onmiddellijk stop te zetten
  • de onmiddellijke terugtrekking van de Turkse troepen uit Syrië en het einde van de illegale bezetting van Syrisch grondgebied
  • het instellen van een ‘no-fly zone’ boven Noordoost-Syrië
  • het instellen van een internationale vredesmacht (interpositiemacht), binnen de schoot van de VN of de EU, die de veiligheid kan garanderen van alle betrokkenen in het conflict
  • de wapenhandel met Turkije stop te zetten en een wapenembargo af te kondigen
  • het bevriezen van het NAVO-lidmaatschap van Turkije vanwege de schending van het handvest van de NAVO
  • diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam staakt-het-vuren en politieke onderhandelingen, met Koerdische vertegenwoordiging, om tot vrede te komen
  • elke aantasting van de demografische verhoudingen middels militair geweld tegen te gaan en etnische zuiveringen krachtig te veroordelen

 

F
E
E
D

B
A
C
K