Conferentie

De Koerden en de Syrische burgeroorlog

Humanitaire crisis of politieke autonomie?

 

Vrijdag 1 maart, van 11u tot 16u

Congresszaal van het Huis der Parlementsleden

Leuvenseweg, 21 – 1000 Brussel

 

Ingeborg De Meulemeester, kamerlid (N-VA)

Karl Vanlouwe, senator (N-VA)

Saleh Muslim, voorzitter PYD (Democratische eenheidspartij)

Ludo De Brabander, stafmedewerker Vrede vzw

dr. Khalid Issa, ondervoorzitter Nationale Coördinatie voor Democratische veranderingen in Syrië

Pieter Van Ostaeyen, Islamkenner

prof. dr. Fouad al Katrib, Arabist

Jan Béghin, Voormalig 1ste ondervoorzitter Brussels Parlement (sp.a)

Derwich M. Ferho, voorzitter Koerdisch Instituut vzw

 

Inschrijvingen (verplicht):

[email protected] of 02/230.34.02

 

————————————————————————————–

Deze conferentie wordt financieel gesteund door het Europees Parlement. Het Europees Parlement is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de conferentie, noch voor de opinies van de sprekers.

Deze conferentie is een gezamenlijk initiatief van het Koerdisch Instituut Brussel, Ingeborg De Meulemeester (N-VA) en Centrum Maurits Coppieters.

 

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K