Willy KuijpersPoliticus Willy Kuijpers stuurde onderstaande brief naar de Turkse ambassade te Brussel, naar aanleiding van de arrestatie van Ozan Kiliç, de covoorzitter van Kurdî-Der (Centrum voor onderzoek en bevordering van de Koerdische taal, gevestigd in Noord-Koerdistan (Turkije)).

Mag ik U verzoeken dat U -in afwachting van de aanstelling van een Ambassadeur– onderstaand verzoek wil overmaken aan de bevoegde dienst in Uw land ?

De Erasmusprojecten van de Europese Unie genieten, zoals U weet, de hoge waardering van velen in de 28 lidstaten. Studie en ontmoeting staan hierbij voorop. Door de toelagen kunnen velen in en ook buiten de Europese Unie zich daadwerkelijk een beeld vormen van de West-Europese meervoudige culturele rijkdom.

Het Kurdi-Dercentrum in Diyabakir promoot de waarde van de Koerdische cultuur. Samen met : het erkende Koerdisch Instituut, Bonneelsstraat 16 – 1210 Sint-Joost-ten- Node, de Universiteit van Krakau-Polen en Pro Humanitate-Duitsland zet het zich hiervoor vredevol in o.l.v. onder meer de Heer Ozan Kiliç. Een ruimere verstandhouding en bekendheid van de verschillende culturen in en buiten Turkije is een van hun internationaaal-erkende doelstellingen.

Uiteraard wijzen zij iedere vorm van geweld en terreur af. Hetzelfde doet de Vlaamse Beweging. Op haar beurt tracht zij in België vanuit een vredevol federalistisch samenlevingsdenken ieder volk de best mogelijke vorm van zelfbestuur te geven. (Vanuit deze grondwettelijke  gedachte denk ik dat het niet meer dan normaal zou zijn om het ambassade-adres, Montoyerstraat 4 – 1000 Brussel ook in het Nederlands -de taal van de meerderheid …- en het Duits te vermelden.)

Zopas meldden me vrienden uit Ankara dat de Heer Ozan Kiliç, co-Voorzitter van dit centrum, aangehouden werd en opgesloten. Mag ik dan ook mijn kommer hierover uitdrukken? Vele Turkse staatsgenoten genieten zonder enig probleem in België al vele jaren van de normaal-geachte mensenrechten. En dit onder vele vormen waaronder ook sociale zekerheid en huisvesting. Vooral met het oog op het laatste bieden wij de Heer Ozan Kiliç, ten onzen laste, in Vlaanderen-Herent opvang aan. Met enkele vrienden willen wij zijn reiskosten delen.

Zélf heb ik een 45-jarige loopbaan als verkozene in verschillende parlementen, waaronder het Europese, achter de rug. Ook in onze gemeente zetelde ik een kwarteeuw in het Bestuurscollege. Enige ervaring heb ik daarbij opgedaan. Zo weet ik dat één goed voorbeeld-van-menslievendheid meer teweeg brengt dan bv. vele conferenties. Zou het nu geen merkwaardig-humaan voorbeeld van staatsmans-wijsheid kunnen zijn voor de ganse wereld dat Turkije de Heer Kiliç, nu in de Belgisch-franstalige hechtenisinstellingen duizenden a.h.w. geïsoleerd zijn door stakende bewaarders, als een vrij persoon te laten genieten van dit simpele huisvestingsvoorstel ? Ik ben ervan overtuigd dat onze Federale Overheid in overleg met Uw land en via onze ambassade in Ankara het nodige zal doen om voor hem een uitreisvisum toe te kennen. Want ook dat bestuursgegeven draagt grote symbolische waarde in Uw land en de EU.

 

In afwachting groet ik U met hoogachting,

Willy Kuijpers

F
E
E
D

B
A
C
K