Mijnheer de Voorzitter,

Heeft Veli Yuksel met zijn Turkse vooringenomenheid binnen onze partij lang genoeg de Koerdische kwestie kunnen beschadigen?

Is de tijd er niet rijp voor om, mede door tussenkomst van onze partij, de Koerden te verwijderen van de Europese terroristenlijst? Sinds 1993 zetten zij zich onbetwistbaar in voor een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie. Sinds 2015 hebben ze, in afspraak met de Alliantie, in de grondstrijd tegen IS zeer gevaarlijke opdrachten uitgevoerd, met als tol een aantal duizenden slachtoffers. Een en ander heb ik geanalyseerd in mijn elfde boek (2018) over de Koerdische kwestie “De Koerdische kwestie. Deel 5: De Koerden willen vrede langs politiek overleg”.

In de politieke aanpak van de Koerdische kwestie mogen nationaal en internationaal stilaan ook christelijke accenten verschijnen.

Dank voor uw aandacht.

Hugo Van Rompaey

Ereburgemeester en Eresenator

F
E
E
D

B
A
C
K