Inleiding

De bronnen die het Koerdisch Instituut Brussel in de loop der jaren op verschillende ogenblikken heeft overgedragen aan het ADVN, maken deel uit van de ruime collectie van de archiefinstelling betreffende de Koerden en Koerdistan

Het ADVN, Archief, Documentatie- en Onderzoekscentrum van de Nationale bewegingen, is een autonome wetenschappelijke instelling met een uitgesproken open-pluralistische geest. De instelling werd opgericht in 1984 en wordt door het Vlaams Parlement en door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd.

Het ADVN is gevestigd in een ruim pand te Antwerpen, in de Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen. De instelling is elke werkdag open van 9u. tot 16u.30; de leeszaal is open van maandag tot donderdag, telkens  van 9u. tot 16u. De toegang is gratis. Het ADVN kan ook telefonisch gecontacteerd worden  (03 – 225 18 37), met een fax (03 – 226 64 05) of langs e-mail ().

Het themaveld van het ADVN is de historiografie van de nationale bewegingen en het nationalisme in het algemeen en van de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme in het bijzonder.

De werking van het ADVN is uitsluitend wetenschappelijk van opzet en uitvoering. Er zijn drie hoofddoelstellingen:

-Het prospecteren, het verzamelen, het beheren en het ontsluiten van alle soorten bronnen en informatie betreffende het themaveld.

De bronnen worden verwerkt volgens het herkomstbeginsel en met behoud van het organisch verband. Alle bronnen worden vormelijk en inhoudelijk ontsloten. De ontsluiting van de bronnen gebeurt geautomatiseerd en resulteert in diverse toegangen: van een overkoepelende alfabetische trefwoordenlijst tot de gedetailleerde en gestandaardiseerde  beschrijvingen van de stukken.

De ontsluiting wordt telkens in een overdrachtslijst bezorgd aan de overdrager en onder de vorm van catalogi en inventarissen in de leeszaal ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de raadpleging worden wettelijke en private bepalingen waargenomen. Het ADVN hanteert hierbij een aantal algemeen aanvaarde methodologische richtlijnen. Daarenboven kan de overdrager zelf een aantal restictieve bepalingen opleggen.

-Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het themaveld en het in brede kring bekend maken van de resultaten van dit onderzoek langs publicaties, tentoonstellingen enz.

De bronnen kunnen niet alleen geconsulteerd worden in de leeszaal van het ADVN, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gereproduceerd en/of ontleend worden voor tentoonstellingen, publicaties, audiovisuele programma’s enz.

Daarenboven werkt het ADVN mee aan tal van publicaties, tentoonstellingen en projecten en bestaat de mogelijkheid dat derden gebruik maken van de ADVN-infrastructuur voor het houden van jaarvergaderingen, tentoonstellingen, colloquia, voordrachten, enz. Binnen het kader van het ADVN bestaat er ook een kleine uitgeverij, Perspectief Uitgaven, voor wetenschappelijke publicaties. Het ADVN is sinds 1995 ook gastheer van Wetenschappelijke Tijdingen, het driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor Wetenschap. Overdragers, leeszaalgebruikers en andere geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden van de werking van het ADVN langs het tijdschrift Mededelingen.

-Het onderhouden van contacten met en het verlenen van diensten aan verenigingen en instellingen die een archief- en museumfunctie vervullen.

Tevens beschikt de instelling dankzij haar verwijsfunctie over gegevens over instellingen en organisaties van over heel de wereld.

De bronnen in het ADVN betreffende Koerdistan en de Koerden bestaan voornamelijk uit gepubliceerd (boeken, periodieken, documentatie) en audiovisueel (bv. affiches) materiaal. De stukken werden verworven door middel van overdrachten en door eigen werking.

De overdrachten zijn enerzijds van Vlamingen die professioneel (bv. politici) of uit belangstelling met Koerden en Koerdistan te maken hebben en anderzijds van Koerden buiten Koerdistan (bv. de bibliotheek van Memo Yetkin). De overdrachten gebeuren onder vorm van een schenking of als bewaargeving.

De eigen werking betreft vooral het stelselmatig verknippen van de belangrijkste Vlaamse kranten en van sommige buitenlandse periodieken.

Eén van de voornaamste overdragers van bronnen betreffende Koerdistan en de Koerden is het Koerdisch Instituut van Brussel. De overdrachten bevatten in hoofdzaak publicaties, monografieën en periodieken, naast een deel audiovisueel materiaal.

In deze publicatie worden de overdrachtslijsten van het Koerdisch Instituut aan het ADVN gebundeld in een overzichtsinventaris. Het betreft de overdrachten  91/211, 91/471, 92/128, 92/447, 98/464, 98/506, 99/232, 99/425, 99/532, 99/538, 2000/244, 2000/254, 2000/300, 2001/199, 2002/189, 2002/299 en 2003/168.

Overzichtsinventaris

BOEKEN EN BROCHURES

Abbas, Abbas M.

Sevên zivistanî û melekî tawus / Abbas M. Abbas. — Aachen : s.n., 1996. — 65 p. ; 21 cm. – (Rêza Sano ; nr. 1)  (2 ex.)

Abbas, Mihemed

Digirê / Mihemed Abbas. — Brukselê : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1998. — 83 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut van Brussel ; nr. 17)

Abîdîn, Zeynel

Agir Digîrî / Zeynel Abîdîn. — Berlin : Hoybûn, 1998. — 78 p. ; 21 cm. – (Rêza Sîir ; nr. 2)

Ahmed, Feqîr

Dîwana Res I / Feqîr Ahmed. — Osnabrück : Wesanên Kurdistan, 1990. — 201 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut van Brussel ; nr. 13)  (2 ex.)

 – Ahmed, Feqîr

Dîwana Res III / Feqîr Ahmed. — Brukselê : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1998. — 216 p. ; 21 cm

Antolojiya

Antolojiya çîroka nû ya kurmancên basûr / samengest. door Xelîl Duhokî. — Stockholm : Nûdem, 1995. — 104 p. : ill. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 17)

Ardû

Ardû : ji kurteçîrokên gelêrî / samengest. door Hesenê Metê. — Stockholm : Welat, 1990. — 173 p. ; 19 cm. – (Wesanên Welat ; nr. 3)

Azad, Medeni

Min Berfîn Dît / Medeni Azad. — Köln : Berfîn, 1998. — 94 p. : ill. ; 21 cm  (3 ex.)

Baksî, Mahmut

Ik was een kind in Koerdistan / Mahmut Baksî. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 1998. — 78 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 19)

Baksî, Mahmut ; Clason, Elin

Hêlîn / Mahmut Baksî ; Elin Clason. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel,  1998. — 108 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 18)

Baksi, Mahmut ; Clason, Elin

In der Nacht über die Berge / Mahmut Baksi ; Elin Clason. — Zürich : Nagel & Kimche, 1997. — 130 p. ; 21 cm

Bamarni, Ahmed

De Koerdische lente : ik, peshmerga, ik geef mijn ziel / Ahmed Bamarni. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 2000. — 274 p. : krt. ; 21 cm  (2 ex.)

Barlas, Halil Ugurol

Maras Dügün Adetleri : Uzerine Bir Arastirma Denemesi / H. Ugurol Barlas. — Istanbul : Yurttas Kitabevi, s.a. — 64 p. ; 20 cm. – (Yurttas Kitabevi Folklor Yayinlari ; nr. 1)  (3 ex.)

Batê, Mela Ehmedê

Mewlûd / Mela Ehmedê Batê. — Stockholm : Roja Nû, 1987. — 63 p. ; 20 cm. – (Wesanên Roja Nû ; nr. 19)

 – Bayrak, Mehmet

Kürt Sorunu ve Demokratik Cözüm / Mehmet Bayrak. — Wuppertal : Öz–Ge,  1999. — 504 p. : ill. ; 24 cm. – (Öz–Ge ; nr. 24)

Bîçûk, Selîm

Rêzimanê Kurdî (Kurmancî) / Selîm Bîçûk. — Berlin : Instîtûta Kurdî, 1977. —  275 p. ; 20 cm

Biro, Taharê

Memê û Eysê sano / Taharê Biro. — Brukselê : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1991. — 162 p. ; 19 cm

Blau, Joyce

Kürtler ve Kürdistan : Elestirel Bir Bibliyografya 1977–1990 / Joyce Blau. — Huddinge : Mezopotamya, 1994. — 165 p. : reg. ; 24 cm

Bozarslan, Fatma

Derdname : Berhevoka helbestan / Fatma Bozarslan. — Uppsala : Wesanxana Deng, 1996. — 95 p. ; 25 cm  (2 ex.)

Bozarslan, M. Emîn

Ji Dînan Dîntir / M. Emîn Bozarslan. — Uppsala : Wesanxana Deng, 1988. — 64 p. : ill. ; 26 cm

Pêkenokên Gelî II

Bozarslan, M. Emîn

Kemal Pasa Weledê Kê Ye? Meselokên sîyasî / M. Emîn Bozarslan. — Uppsala : Wesanxana Deng, 1993. — 89 p. ; 26 cm

Bozarslan, M. Emîn

Mela Kulî : Pêkenokên Gelî V / M. Emîn Bozarslan. — Uppsala : Wesanxana Deng, 1991. — 93 p. : ill. ; 25 cm

Bozkurt, Necati

Denizi Kurutmak : TBMM Göç Komisyonu Raporu – Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Raporu / Necati Bozkurt. — Istanbul : Insan Haklari Dizisi, s.a. — 384 p. : tab. ; 20 cm

Büyükkaya, Necmettin

Kalemimden Sayfalar / Necmettin Büyükkaya. — Spånga : Apec, 1992. — 504 p. : ill. ; 24 cm. – (Apec Yayinlari ; nr. 31)

Celil, Celilê

Osmanli Imparatorlugu’nda Kürtler / Celilê Celil. — Ankara : Oz–Ge, 1992. —  228 p. : reg., p.pl. ; 20 cm. – (Oz–Ge ; nr. 8)  XIX. Yüzyil

Cemîl Pasa, Ekrem

Dîroka Kurdistan : Bi Kurtebirî / Ekrem Cemîl Pasa. — Brukselê : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1995.—346 p. : ill. : krt. ; 21 cm

Cemil Pasa, Ekrem

Muhtasar Hayatim / Ekrem Cemil Pasa. — Brüksel : Brüksel Kurd Enstitüsü, 1991. — 104 p. : ill. : reg. ; 19 cm

Cewerî, Firat

Kevoka Spî / Firat Cewerî. — Ankara : Beybûn Yayincilik, s.a. — 74 p. ; 20 cm  (2 ex.)

Cewerî, Firat

Kevoka Spî / Firat Cewerî. — Capa 2. — Stockholm : Nûdem, 1996. — 60 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 15) (2 ex.)

Cewerî, Firat

Pêlên Derya Res / Firat Cewerî. — Stockholm : Nûdem, 2000. — 119 p. : ill. ;  20 cm

Cexov, Anton

Bexçeyê Vîsne / Cexov. — Stockholm : Nûdem, 1995. — 92 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 9)

Cigerxwin

Folklora Kurdi : kurmanci / Cigerxwin. — Stockholm : Roja Nû, 1988. — 202 p. :  ill. ; 21 cm. – (Wesanên Roja Nû ; nr. 25)

Cigerxwîn

Poëzie uit Koerdistan / Cigerxwîn. — Brussel : Tigris, 1987. — 60 p. : ill. ; 21 cm

Cîziri, Serefxan

Bize bir felsefe lazim / Serefxan Cîziri. — Brussel : Enstituya Kuridî ya Brukselê,  1999. — 256 p. ; 19 cm  (3 ex.)

Cloet–Mullie, Christiane ; Stellemans–Wellens, Hedwig

Binêr… ez mezin dibim / Christiane Cloet–Mullie ; Hedwig Stellemans–Wellens. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, s.a. — 99 p. : ill. ; 24 cm

Criel, Jean–Marie ; Jamil, Pervine

Costumes et tapis Kurdes / Jean–Marie Criel ; Pervine Jamil. — Bruxelles : Institut Kurde de Bruxelles, 1995. — 95 p. : ill. ; 30 cm

Dam

Een dam tegen de stuwdammen : GAP–Project in vraag gesteld :  Turkije/Koerdistan. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, s.a. — 46 p. ; 30 cm  (2 ex.)

Dijwar, Egîd

Yekîtiya Cûkan : Cirokên Kurdî / Egîd Dijwar. — Stockholm : Wesanxana Vejîn, 1990. — 154 p. : ill. ; 24 cm

Dönüsüm

Dönüsüm Süreci ve Görevlerimiz. — S.l. : Serxwebûn, 2000. — 203 p. ; 20 cm. – (Wesanên Serxwebûn ; nr. 101)

PKK 7. Olaganüstü Kongresi’ne MK Raporu 

Dossier

Dossier Koerdistan. — 2e dr. — Brussel : Koerdisch Instituut van Brussel, 1991. — 143 p. : ill. : krt. ; 21 cm

Dossier

Dossier Kurdistan. — 3e éd. — Bruxelles : Institut Kurde de Bruxelles, 1992. —  136 p. : ill. : krt. ; 21 cm

Dostoyevskî

Sevên Spî / Dostoyevskî. — S.l. : Nûdem, 1993. — 79 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 1)

Dr. Abdul Rahman Ghassemlou : man van vrede en dialoog. — Brussel : Koerdisch Instituut van Brussel, 1997. — 72 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut van Brussel ; nr. 10)

Düzgün, Mustafa ; Comerd, Munzir ; Tornêcengi, Hawar

Dêrsim de diwayi qesê pi–kalikan erf u mecazi çibenoki xeletnayêni = Dersim’de dualar atasözleri mecazlar bilmeceler sasirtmacalar / Mustafa Düzgün ; Munzir Comerd ; Hawar Tornêcengi. — Kista : Berhem, 1992. — 119 p. ; 20 cm. – (Nesriyatê Berheme ; nr. 3)  (2 ex.)

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê : Kurtedîrok = Istanbul Kürt Enstitüsü : Kisa Tarih = Istanbul Kurdish Institute : Short History / onder red. van Z. Abidin Kizilyaprak. — Stenbolê : Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, 2002. — 176 p. : ill. ; 24 cm. – (Wesanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ; nr. 29)

Epözdemir, Bedirhan

Awazên Xeribiyê (Siir) / Bedirhan Epözdemir. — Istanbul : ASO, 1998. — 48 p. ;   20 cm

Ersoz, Gurbetelli

Bîranînên Gurbetê : Ez nabim jina ti kesî / Gurbetelli Ersoz. — S.l. : Mezopotamya, 1999. — 189 p. ; 21 cm

Europäische

Eine europäische Friedensinitiative zur Kurdenfrage ist notwendig : Standpunkte – Berichte – Dokumente. — Köln : Pro Humanitate, 1999. — 200 p. ; 19 cm

Ferho, Derwês M.

Evîna Reben / Derwês M. Ferho. — Stockholm : Nûdem, 1996. — 80 p. ; 20 cm

Ferho, Derwês M.

Hêvî û Jiyan / Derwês M. Ferho. — Brussel : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1999. — 94 p. ; 19 cm. – (Wesanên Enstituya Kurdî ya Brukselê ; nr. 24)  (3 ex.)

Ferho, Derwês Mehabad

Dengê Roja Dîl / Derwês Mehabad Ferho. — Brussel : Tigris, 1985. — 73 p. : ill. ; 19 cm. – (Hejmara wesanê ; nr. 2)

Ferho, Medenî

Beranê Kozî / Medenî Ferho. — Zellik : ABeCe, 1993. — 87 p. ; 21 cm. – (Wesanên AbeCe. Rêza çiroka ; nr. 2/1)  (3 ex.)

Ferho, Medeni

Berxwedan Jiyan e / Medeni Ferho. — Leuven : ABeCe, 1994. — 187 p. ; 21 cm. – (Wesanên ABeCe ; nr. 3)  (3 ex.)

Ferho, Medeni

Hey Gerîlla / Medeni Ferho. — Zellik : ABeCe, 1994. — 96 p. ; 21 cm. –  (Wesanên ABeCe ; nr. 4)  (2 ex.)

Ferho, Medeni

Mapusluk Gerçegim / Medeni Ferho. — Zellik : ABeCe, 1993. 95 p. : krt. ; 21 cm. – (Wesanên ABeCe ; nr. 1) (2 ex.)

Ferho, Medenî

Marê di tur de / Medenî Ferho. — Brussel : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1999. — 192 p. ; 19 cm. – (Wesanên Enstituya Kurdî ya Brukselê ; nr. 22)  (4 ex.)

Ferho, Medenî

Mîrza Meheme / Medenî Ferho. — Stockholm : Nûdem, 1995. — 107 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 8)

Ferho, Medenî

Xaltîka Zeyno / Medenî Ferho. — Istanbul : Doz, 1997. — 387 p. ; 20 cm  1. Cild  (3 ex.)

Ferho, Medenî

Xewnên pînekirî / Medenî Ferho. — Ankara : Pêrî, 2001. — 272 p. ; 20 cm  (2 ex.)

Ferho, Medenî

Zîlan, Agir û Stranên Jiyanê / Medenî Ferho. — Brussel : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1999. — 109 p. ; 19 cm. – (Wesanên Enstituya Kurdî ya Brukselê ; nr. 25)  (3 ex.)

Fernandes, Desmond

Le Génocide Kurde / Desmond Fernandes.—Bruxelles : Institut Kurde de Bruxelles, [2002].—62 p. : ill. : krt. ; 29 cm,  (3 ex.)

Hasratyan, Manvêl A.

Kurdên Tirkiyê di dema herî nuh da / Manvêl A. Hasratyan. — Bruxelles : Enstituya Kurdî Ya Brukselê, 1994. — 405 p. ; 21 cm

Hazim, Rojan

6name / Rojan Hazim. — Brondby : Wesanxana Xanî & Bateyî, 1994. — 93 p. ;  19 cm. – nr. 5)

Hazim, Rojan

Bîr û Raman / Rojan Hazim. — Brüksel : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 2001. —  123 p. ; 19 cm. – (Wesanên Enstituya Kurdî ya Brukselê ; nr. 31)

Hazim, Rojan

Kürdistan’a Sevgiler / Rojan Hazim. — Brüksel : Brüksel Kürt Enstitüsü, 2001. —  153 p. ; 19 cm. – (Brüksel Kürt Enstitüsü ; nr. 32)

Hebes, Hussên

Li wir lêvên keviran çîk didin / Hussên Hebes. — Bonn : Belageha Hogir, 1994. — 132 p. : ill. ; 21 cm

Hekarî, Pertew Begê

Dîwan / Pertew Begê Hekarî. — Bonn : Rewsen, 1991. — 271 p. : ill. ; 20 cm. – (Wesanên Rewsen ; nr. 8)

Helmet, Letîf

Helbestvanê Tepeser û Hejaran / Letîf Helmet. — Brukselê : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1998. — 122 p. ; 21 cm. – (Wesanên Enstituya Kurdî ya Brukselê ; nr. 11)

Husên, Fawaz

Siwarên Esê / Fawaz Husên. — Huddinge : Welat, 1994. — 111 p. ; 19 cm. – (Wesanên Welat ; nr. 11)

Introducing

Introducing Kurdistan National Congress : Charter, structure, membership, comissions. — Brussels : Information and Archive Commission of KNK, 2000. —  50 p. : ill. ; 23 cm  Kongre. Bulletin of Kurdistan National Congress, April 2000  (3 ex.)

Iraqi

Iraqi Kurdistan : The Need for Durable Development / onder red. van A. de Boer en M. Leezenberg. — Amsterdam : Stichting Nederland–Koerdistan, 1993. — 100 p. : tab. : krt. ; 24 cm

Proceedings of the International Conference Iraqi Kurdistan : The need for continuing support and development (Brussels, Belgium, October 10–12, 1993)

Iremet, Faruk

Rondikê Cavên Tî… : Kurmanjî – Dimilî / Faruk Iremet. — Spanga : Apec, 1993. — 48 p. ; 21 cm

Isik, Haydar

Safagi Beklemeyecegiz / Haydar Isik. — Köln : Mezopotamya, 1999. — 285 p. ;  20 cm

Kartal, Hüseyin

Serok û Sokrates : Diyalog / Hüseyin Kartal. — Stockholm : Rewsen, 1998. —  157 p. ; 19 cm  (2 ex.)

Kemal, Yasar

Siltanê Fîlan / Yasar Kemal. — Stockholm : Nûdem, 1998. — 239 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 36)

Koerden

De Koerden in Irak en de internationale houding / onder red. van Derwich M. Ferho en Lieve Driesen. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 2002. — 92 p. ;  21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 49)  Verslag conferentie 18.12.2002 (2 ex.)

Koerden

De Koerden tussen Europa en Turkije / onder red. van Bert Cornillie en Paul  Vanden Bavière. — Brussel : Koerdisch Instituut Brussel, 2001. — 227 p. : tab. ; 20 cm

 – Kongra

Kongra Netewiya Kurdistan KNK = The Charter of the National Congress of Kurdistan / samengest. door Sükrü Yildiz. — Brussel : Bûro ya çapemenî û înformasiyonê ya KNK ê, 1999. — 93 p. ; 19 cm –  (3 ex.)

Kotan, Orhan

Bi serbilindî li cîhané dinérim / Orhan Kotan. — Rotterdam : Afîs Medya, 2003. — 96 p. ; 21 cm

Kurdistan

The Kurdistan file. — Brussels : The Kurdish Institute at Brussels, 1989. — 117 p. : ill. : krt. ; 21 cm

Kurdskij

Kurdskij Narodi’ij Teatr = Kurdish Folks Theater. — Moskva : Centr Kurdskoj Kul’tury, [1990]. — ill. ; 22 cm

Kurtulus, Akif

Politika ve Sanat : Ekim Devrimi (1917–1932) / Akif Kurtulus. — Istanbul : Avesta, 1996. — 160 p. ; 20 cm

Kutschera, Chris

De onafhankelijkheidsdroom van de Koerden : Illusie of realiteit? / Chris  Kutschera. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 1999. — 360 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 21) –  (2 ex.)

De kwestie Iraaks Koerdistan / onder red. van Derwich M. Ferho en Lieve Driesen. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 2002. — 121 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 47) –  (2 ex.)

Li Ser Erdê Jiyina Herdem! — Selters : Wachtturm Bibel– und Traktat–Gesellschaft, 1993. — ill. ; 23 cm

Lîndgren, Astrîd

Emîl li Lönnebergayê / Astrîd Lîndgren. — Stockholm : Nûdem, 2000. — 121 p. :  ill. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 47)

Lîndgren, Astrîd

Sûmiyên Emîl yên nû / Astrîd Lîndgren. — Stockholm : Nûdem, 2000. — 155 p. :  ill. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 51)

Malmisanij

Yüzyilimizin Baslarinda Kürt Milliyetçiligi ve Dr. Abdullah Cevdet / Malmisanij. — Uppsala  : Jina Nû, 1986. — 124 p. : ill. ; 21 cm. – (Jina Nû Yayinlari ; nr. 9)

Mar, Cemsit

Koçkiri Destani / Cemsit Mar. — S.l. : Özgürlük, 1987. — 67 p. : ill. ; 20 cm. – (Özgürlük Yolu Yayinlari ; nr. 16)

Mayevsriy, V.T.

Kürt–Ermeni Iliskileri / V.T. Mayevsriy. — S.l. : Sipan, 1997. — 360 p. : ill. : tab. ;  23 cm

19. Yüzyilda Kürdistan’in Sosyo–Kültürel Yapisi

Medyali, A.

Antik Kürdistan’da – Dinsel Yapilanma – Zerdüst ve Ögretisi / A. Medyali. — Kista : Berhem, 1991. — 67 p. : ill. ; 21 cm. – (Berhem yayinlari ; nr. 1)

Melîk Aykoç, Fergîn

Mamostên Zinaran / Fergîn Melîk Aykoç. — Stockholm : Rewsen, 1999. — 154 p. ; 19 cm

Metê, Hesenê

Labîrenta Cinan / Hesenê Metê. — Huddinge : Welat, 1994. — 197 p. ; 19 cm. – (Wesanên Welat ; nr. 10)

Metê, Hesenê

Smirnoff / Hesenê Metê. — Stockholm : Welat, 1991. — 95 p. ; 19 cm. – (Wesanên Welat ; nr. 5)

Mîr

Mîr Dr. Kamiran A. Bedir–Xan. — Brondby : Wesanxana Xanî & Bateyî, s.a. — 

34 p. : ill. ; 30 cm  Stêr – Welat Berî Her Tistî : Supplèment Illustrè Du Quotidien Kurd “Roja Nû”, 1943–1945

Mirov

Mirov û welat di helbestên Refîo Sabirî de / samengest. door Xelîl Duhokî. —  Uppsal : Rabun, 1996. — 182 p. : ill. ; 21 cm

(2 ex.)

Nadîrov, Enverê Kerem

Hesreta Salan / Enverê Kerem Nadîrov. — S.l. : Almati, 1998. — 296 p. : ill. : tab. ; 21 cm

Öcalan, Abdullah

Declaration on the Democratic Solution of the Kurdish Question / Abdullah Öcalan. — S.l : Mesopotamian Publishers, 1999. — 155 p. ; 20 cm

Öcalan, Abdullah

Sosyalizmde israr insan olmakta isrardir / Abdullah Öcalan. — S.l. : Serxwebûn, 1998. — 251 p. ; 20 cm. – (Wesanên Serxwebûn ; nr. 87)

Pesêw, Evdila

Veger : Birakujî û siîrên bijarte / Evdila Pesêw. — Istanbul : Avesta, 1996. — 78 p. ; 20 cm

Pinter, Harold

Zimanê Ciya / Harold Pinter. — Brondby : Wesanxana Xanî & Bateyî, 1990. —  36 p. ; 20 cm  (3 ex.)

PJA (Partiya Jina Azad) : Program ve Tüzügü. — S.l. : Jina Serbilind, 2000. —  96 p. ; 15 cm. – (Wesanên Jina Serbilind ; nr. 6)

Puskîn, Aleksandr

Masîvanê Kal û Masîyê Sor / Aleksandr Puskîn. — Brondby : Wesanxana Xani & Bateyi, 1989. — 31 p. : ill. ; 25 cm

Rehîm, Sirwan

Hewênî Sema / Sirwan Rehîm. — Ankara : Pêrî, 2002. — 79 p. ; 20 cm  (2 ex.)

Rodî Qantoz, Bawer

Bi rastîya Dîyalektîk Felsefê îspat’a : hebûn, mutlaq e / Bawer Rodî Qantoz. —   Gulan : Rodî Qantoz, 1999. — 135 p. : ill. ; 21 cm  (2 ex.)

Sagniç, Feqî Huseyn

Dîroka Wêjeya Kurdi / Feqî Huseyn Sagniç. — Stenbolê : Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê, 2002. — 699 p. : ill., p.pl. ; 24 cm. – (Wesanên Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ; nr. 29)

Sahin, Mehmet

Türkei – Kurdistan : Eine Reise durch die jüngste Vergangenheit : Ein Dossier über das Jahr 2000–1 / Mehmet Sahin. — Köln : Pro Humanitate, 1999. — 207 p. ; 19 cm

Samanci, Suzan

Bajarê Mirinê / Suzan Samanci. — Istanbul : Avesta, 1996. — 95 p. ; 20 cm 

Samanci, Suzan

Hêlîn Rook Naar Boomhars / Suzan Samanci. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 1998. — 108 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut van Brussel ; nr. 16)

Sengul

Sengul û Mengul : Ji zencîra folklora kurdî / samengest. door Kurmanc Zengene. — Stockholm : Sara, 1991. — 57 p. : ill. ; 14 cm

Sertkaya, Ilhami

Kavgamda Siir Sesi / Ilhami Sertkaya. — S.l. : s.n., 1991. — 80 p. ; 21 cm  (3 ex.)

Shakely, Ferhad

Kurdish nationalism in Mam û Zîn of Ahmad–î–Khanî / Ferhad Shakely. — Bruxelles : Kurdish Institute of Brussels, 1992. — 146 p. ; 21 cm  (3 ex.)

Silahlar

Silahlar Sussun Insan Konussun / onder red. van Enver Karagöz … [et al.]. — Köln : Baris Köprüsü, 1998. — 186 p. : tab. : graf. ; 20 cm

Siyabend

Siyabend U Xecê (drama ji du pêkhatina). — Stockholm : Roja Nu, 1988. — 69 p. ; 17 cm

Soreklî, Sahînê Bekirê

Em û pirsa me / Sahînê Bekirê Soreklî. — Sydney : Wesanên Celadet Bedir–Xan, 1987. — 124 p. : ill. : krt. ; 21 cm. – (Nivîs ; nr. 1)

Soreklî, Sahînê Bekirê

Jana heft salan / Sahînê Bekirê Soreklî. — Brukselê : Enstituya Kurdî ya Brukselê, 1990. — 155 p. ; 19 cm  (2 ex.)

Soreklî, Sahînê Bekirê

Wendabûn / Sahînê Bekirê Soreklî. — Bonn : Verlag für Kultur und Wissenschaft, 1987. — 118 p. ; 21 cm

Steinbeck, John

Misk û Mirov / John Steinbeck. — S.l. : Nûdem, 1993. — 126 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 2)

Studia

Studia Kurdica / onder red. van Ali Bucak … [et al.]. — Paris : Institut Kurde de Paris, 1985. — 95 p. ; 24 cm

Jg. 2, 1985, nr. 1–3

Taels, Herman

De Koerden in de (voormalige) Sovjetunie (1921–1994) / Herman Taels. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 1997. — 114 p. : ill. : tab. : krt. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 14)

– Ferheng : Kurdî–Tirkî – Türkçe–Kürtçe. — Tori, S.l. : Koral, 1992. — 496 p. ;  19 cm. – (Koral ; nr. 37)

Torî, Nêrgiza

Kawa Efsanesi / Nêrgiza Torî. — Bruxelles : Têkoser, 1987. — 63 p. : ill. ; 21 cm. – (Arastirma Dizisi ; nr. 1) (2 ex.)

Türkei

Türkei Krieg oder Frieden? Die türkisch–kurdische Gesellschaft meldet sich zu  Wort. — Köln : Friendensbrücke Türkei, 1999. — 250 p. ; 19 cm

Turkije

Turkije, klaar voor de Europese Unie? De Turkse realiteit getoetst aan de Criteria van Kopenhagen / onder red. van Derwich M. Ferho en Lieve Driesen. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, s.a. — 44 p. ; 30 cm. – (Koerdisch Instituut te  Brussel ; nr. 48)

Uzun, Mehmed

Bîra Qederê / Mehmed Uzun. — Stockholm : Sara, s.a. — 260 p. ; 20 cm  (3 ex.)

Uzun, Mehmed

Hêz û Bedewiya Pênûsê / Mehmed Uzun. — S.l. : Nûdem, 1993. — 203 p. ;  20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 3)

Van Beeck, Veerle

De Koerden : een volk op weg naar zelfstandigheid? / Veerle Van Beeck. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 1998. — 199 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut te Brussel ; nr. 20)

Van Os, Carla

Ontheemde Koerden klem in Turkije / Carla Van Os. — Brussel : Koerdisch Instituut te Brussel, 2001. — 33 p. ; 29 cm

(3 ex.)

Verzelen, Katy

De Koerden en Zelfbeschikkingsrecht (Nationaal en Internationaal) / Katy 

Verzelen. — Brussel : Koerdisch Instituut, 1997. — 171 p. ; 21 cm. – (Koerdisch Instituut van Brussel ; nr. 15)

Wer

Wer sind wir? Was tun wir? — 2e dr. — Frankfurt : KOMKAR, 1981. — ill. ;  20 cm. – (KOMKAR–publikation ; nr. 1)

Wirtschaft

Wirtschaft contra Militär in der Türkei. Aus dem TÜSIAD–Bericht : “Perspektiven der Demokratisierung in der Türkei” / onder red. van Mehmet Sahin. — Idstein : KOMZI, 1997. — 78 p. ; 21 cm. – (Dialog–Kreises ; nr. 2)

Xudo, Egîdê

Dê û Dêmarî / Egîdê Xudo. — Capa 2. — Stockholm : Nûdem, 1995. — 112 p. ;  20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 7)

Yûsiv, Helîm

Mirî Ranazin / Helîm Yûsiv. — Istanbul : Avesta, 1996. — 103 p. ; 20 cm

De zaak – Öcalan : Turkije, het Westen en de Koerden / onder red. van Paul Vanden Bavière. — Brussel : Koerdisch Instituut Brussel, 1999. — 207 p. ; 20 cm (3 ex.)

Zana, Mehdi

Bekle Diyarbakir / Mehdi Zana. — Istanbul : Doz, 1991. — 383 p. : reg. ; 19 cm (3 ex.)

Zana, Mehdi

Gevangenis nr. 5 : 11 jaar in de Turkse gevangenis / Mehdi Zana. — Brussel : Koerdisch Instituut van Brussel, 1997. — 131 p. ; 21 cm

Zana, Mehdi

Sevgili Leyla : Uzun Bir Sürgündü O Gece / Mehdi Zana. — Istanbul : Belge Yayinlari, 1995. — 134 p. ; 20 cm. – (Belge Yayinlari ; nr. 243)

Zaza, Nûredîn

Keskesor / Nûredîn Zaza. — Stockholm : Nûdem, 1995. — 58 p. ; 20 cm. – (Wesanên Nûdem ; nr. 6)

Zimanê Wêneya / samengest. door Rojan Hazim. — Tîrmeh : Wesanxaneya Xanî & Bateyî, 2000. — 76 p. : ill. ; 21 cm  (2 ex.)

Zinar, Zeynelabidîn

Kadîna Miskan / Zeynelabidîn Zinar. — Stockholm : Pencînar, 1993. — 144 p. ;20 cm

PERIODIEKEN

Berichten van en over Koerden. Maandelijks bulletin van het Koerdisch Instituut van Brussel.

jg. 1 (1996) nr(s). 1

jg. 2 (1997) nr(s). 1-6

jg. (1999) nr(s). 25

Hêvî. Revue culturelle kurde.

jg. (1983) nr(s). 1

Institut Kurde de Bruxelles. Bulletin trimestriel d’information.

jg. (1990) nr(s). 2-5

jg. (1991) nr(s). 6-9

jg. (1992) nr(s). 10-13

jg. (1993) nr(s). 14-17

F
E
E
D

B
A
C
K