Uit alle aanwijzingen en verklaringen die er geweest zijn vóór en na de feiten blijkt dat er een consensus bestond tussen Turkije, de Verenigde Staten en enkele landen van de EU om deze operatie in te zetten. Want vóór de onterechte arrestaties in België hadden Frankrijk en Italië op dezelfde wijze gehandeld door in te gaan op de vraag van Turkije en de Verenigde Staten.

De gearresteerde Koerdische politieke personaliteiten zoals de voorzitter van Kongra-Gel (Volkscongres van Koerdistan) Remzi KARTAL, de oud-voorzitter van Kongra-Gel Zubeyir AYDAR, PYD-lid (Democratische Eenheidspartij) Abdulselam MUSTAFA en de andere politici zijn de legitieme vertegenwoordigers van het Koerdische volk en elk van hen heeft een wettelijk statuut in de EU. Zij voeren een democratische, legitieme en vreedzame strijd tegen de martelingen en tegen de veroorzaakte onderdrukking van het volk. Deze Koerdische politieke personaliteiten aanhouden en hen beschuldigen van terrorisme is een schandaal en is volkomen strijdig met de waarden die door de EU verdedigd worden volgens de criteria van Kopenhagen.

Remzi KARTAL en Zubeyir AYDAR zijn in Turkije verkozen als parlementslid door het Koerdische volk in 1991. Hun mandaat liep tot aan het verbod van hun partij DEP (Partij van de Democratie) in 1994. Zij waren verplicht om uit te wijken naar Europese landen. Sindsdien tot vandaag hebben ze gezocht naar een oplossing voor de Koerdische kwestie. Beiden hebben ontelbare keren deelgenomen aan debatten en ontmoetingen met Europese politieke personaliteiten in het Europese Parlement en in de Raad van Europa. Vandaag deze Koerdische politieke personaliteiten criminaliseren betekent duidelijk een goedkeuring van de politiek van miskenning en vernietiging van het Koerdische volk door Turkije. Deze situatie is strijdig met de politiek van de EU. Strijdig ook met de recente resolutie van de EU van 20.02.2010 over de democratisering van Turkije. Bijgevolg stellen we vast dat de Europese staten – in de plaats van te opteren voor een democratische oplossing van de Koerdische kwestie – voortgaan met het verdedigen van hun belangen tijdens deze vuile oorlog. Dergelijke politiek betekent een steun aan die vuile oorlog.

Ondanks al die operaties en repressie is de legitieme strijd van het Koerdische volk voor de eisen op democratische en culturele rechten nooit opgegeven. De huidige aanvallen zullen de Koerden niet klein krijgen, integendeel dat zal hen aanzetten om voor hun rechten op te komen.

Wij, ondergetekenden, zijn vrienden van het Koerdische volk, wij steunen de democratische, legitieme en vreedzame strijd van de Koerden.

Wij vragen de onmiddellijke vrijlating van de Koerdische politici.

Eerste ondertekenaars:

Bart Staes, Europees Parlementslid, Groen!
Bea Meulemans, Schepen St. Joost Ten Noode, sp.a
Derwich M. Ferho, Voorzitter Koerdisch Instituut te Brussel
Elke Tindemans, Senator, CD&V
Frieda Brepoels, Europees Parlementslid, NV&A
Geert Lambert, Senator, Groen!
George Sprit, Vrede vzw
Hugo Van Rompaey, ere-senator, CD&V
Jan Béghin, ex-ondervoorzitter Brussels Parlementslid, sp.a
Jan Loones, Ex-Vlaams Parlementslid, NV&A
Jan Rogiers, Vlaams Parlementslid, sp.a
Karel Van Reeth, lid IPWK
Kariane Westrheim, PhD Chair of EU Turkey Civic Commission (EUTCC)
Karl Vanlouwe, NV&A
Lionel Vandenberghe, ex-senator, voorzitter IPWK
Ludo e Brabander, Vrede vzw
Marc Heindrickx, Vlaams Parlementslid, NV&A
Matthias Diependaele, Vlaams Parlementslid, NV&A
Nelly Maes, ex-Europarlementslid, Groen
Nina Henkens, Stafmedewerker, Beweging voor Kinderen zonder Papieren
Paul Vanden Baviére, Journalist, Uitpers
Peter Luykx, Volksvertegenwoordiger, NV&A
Ruth Muylle, Adj. v/d dir. Alg. Dir. Cult. Jeugd en Sport, Soc.Cult. Werk
Veerle Wijffels, medewerker Bart Staes, E.P. Groen!
Willy Kuijpers, ex-vlaams parlementslid,burgemeester Herent
Willy Segers, Vlaams parlementslid, N-VA

F
E
E
D

B
A
C
K