A/2/DB/FT/2008.11.17

Geachte Heer Ambassadeur,

Naar ik verneem werd op 10 november 2008 bij Uw dienst de 70de verjaardag van het overlijden van de Heer Mustafa Kemal-Atatürk, stichter van de Turkse Republiek, herdacht.

Daarbij werden verouderde staatsnationalistische begrippen en woorden gebruikt in Uw eerbetoon voor ‘t Turkse vaandel -zo deelt men mij mede-.  Evenzeer in de gelegenheids-toespraak van de Heer Vecdi Gönül, Minister van Landsverdediging zou dit het geval geweest zijn.

Indien deze bewering met de waarheid overeenstemt dan wil ik met dit schrijven hierover mijn grote verwondering uitdrukken.  De volkerenmeervoudigheid van de Europese Unie waartoe Turkije wil toetreden alsook de Europees-federalistische bestuursfilosofie staan haaks tegenover dergelijke verouderde ‘oorlogstaal’…  Zeker op de vooravond van de vredesdag 11 november waarbij zovelen in Europa de wapenstilstand 1914-1918 herdachten.  Ook in onze gemeente, die zo sterk leed onder de onnoemelijke gevolgen van twee wereldoorlogen.

Omwille van ‘t bovenstaande ware het aangewezen om de betrokken teksten zoals ze uitgesproken werden, te mogen ontvangen.

U hiervoor dankend, groet ik U met hoogachting,

Herent_691205871.jpg

Herent, 18 november 2008

Willy KUIJPERS
Burgemeester
Swertmolenstraat  23
3020 Herent

F
E
E
D

B
A
C
K