zuhal_demirAan de heer Didier Reynders
Minister van Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
[email protected]

 

 

 

 

 

Antwerpen/Mortsel, 8 augustus 2014

Geachte heer minister,

De jongste maanden en weken illustreren op een pijnlijke wijze dat gewapende conflicten wereldwijd steeds meer worden uitgevochten ten koste van burgers. Die hebben doorheen de geschiedenis altijd een hoge prijs betaald bij oorlogen maar worden vandaag minder dan ooit ontzien.

In Zuid-Soedan, de Grote Meren, Palestina en Israël, Irak, Nigeria en Kameroen, Oost-Oekraïne (onze opsomming is spijtig genoeg niet uitputtend) leven burgers in permanente angst slachtoffer te worden van gewapende strijd. Zij moeten allemaal kunnen rekenen op de concrete steun van de internationale gemeenschap.

Wij willen met deze brief in het bijzonder aandacht vragen voor het lot van de Jezidi’s in Irak. Dit kleine en tot deze week voor zowat iedereen in ons land onbekende volk wordt momenteel geconfronteerd met het meest brutale geweld, gericht op de pure uitroeiing. Duidelijker dan in vele andere conflicten kunnen we hier vanuit politiek-militair oogpunt onomwonden aangeven wie de agressor is en wie het slachtoffer. In dezelfde regio zijn ondermeer ook de Assyriërs slachtoffer van extreme terreur.

Het spreekt voor zich, mijnheer de minister, dat wij er op rekenen dat België alle internationale initiatieven steunt die er op gericht zijn de Jezidi’s en Assyriërs zo snel mogelijk weer veiligheid te waarborgen. Wij dringen er echter op aan dat u in uw functie ook zelf actief stappen onderneemt in deze aangelegenheid om er mee voor te helpen zorgen dat er ook daadwerkelijk wordt opgetreden. Zo betreuren wij sterk het te lang uitblijven van enige reactie vanwege de Europese Unie.

Wij zijn er van overtuigd dat u het met ons eens bent dat de internationale gemeenschap, die al te dikwijls passief blijft bij daden van extreme agressie, hier haar volle verantwoordelijkheid moet dragen en dat de toestand zo ernstig en acuut is dat niet mag gedraald worden.

Hoogachtend,

Zuhal Demir
Peter De Roover

Kamerleden N-VA

 

F
E
E
D

B
A
C
K