"Mijn religie ervaar ik als de alleroudste religie ter wereld
  Jodendom, Christendom en Islam kwamen veel later tot stand
  Mijn eedaflegging bestaat uit de naam van God
  De zon, de sterren, Melekê Tawis (de Pauw als symbool):
de opperste Engel
Dde aarde en de hemel, de waarheid, reinheid met een gezond verstand

Oh God – Êzîd, Ezda- U, die zichzelf schept – is één en onvergelijkbaar
Maar ook – Xweda (zich zelf schepper)
        de zon – shems, sheshims, roj –  de bron van het leven
U niet, geen leven

De God is de Sultan Êzîd, de Grote Koning
  Hij beschikt over duizend en één namen
  De allerheiligste naam blijft Xweda
  Malekê Tawus,  de geliefde en opperste engel

In U staat de mens centraal
  De symbolen van het  Goed en het Kwaad
  Licht, het symbool van het Goede
  Donker, symbool voor het Kwaad 

Bedevaartsoort  van de Êzîdî religie is Lalesh
  Tawisî Melek, de wonderlijk mooie Pauw
  Symbool voor de schoonheid
  De schoonheid en reinheid van dit geloof

Weldaden worden gewenst voor de gemeenschap
  Via de zeven engelen, Gabriël, Israël, Michael, Shifkail,
    Derdayil, Ezafil, Ezazil,
die de God vertegenwoordigen op aarde
Misdaden worden afgewezen

Deze religie bestaat uit verschillende kasten
  De Sheikhs, Peshîmams en Pir’s
Vormen de hoogste rangen
deze worden ook beschouwd als de broers en zussen in het volgend leven
  De Qawal en Feqîr vormen een lagere kaste
  De Mirid’s vormen de laagste kaste

——————————————————————————

De wensen van de mens t.a.v. God
 

 Oh, mijn God, ik wens te beschikken over de volgende dingen

 Weldaad
 Welzijn
 Een goede thuis
 Een goede vergiffenis
 welvaart
 Een goede spraak, een goede taal
 Een religie, een geloof
 Een gezond verstand

Oh God, ik vraag U,
 
 Ontferm U over de gemeenschap
Bescherm dit volk tegen het kwaad
Vergeef mij, vergeef Uw volgelingen
Ons leven eindigt, dat van U is eindeloos

Oh, God, Uw werkelijkheid bevindt zich in Uw grootsheid

 U leert ons
 Het juiste pad, de waarheid en reinheid
 Verlicht onze toekomst
 De ware weg, die van Êzdan
 Hoop wordt de werkelijkheid
 Laat ons ver staan van wanhoop en verdriet

Oh, God, onze allergrootste en enige Koning

 De god van Mozes, van Jezus, van Mohammed
      Uw dienaren
 Gabriël, Israël, Michaël, Shifkail,  Derdayil, Ezafil, Ezazil
 Uw zeven engelen
De Sheikhs, Pêshîmam, Mîr en Pîr, Qewal, Feqîr, Koçek en Mirîd
 Uw volgelingen
 Lalesh blijft ons bedevaartsoort

F
E
E
D

B
A
C
K