YPJ‘Er is voor die jihadisten niets ergers dan te worden doodgeschoten door een vrouw’
Sinds Kobane zijn de Koerden het volk van het jaar, en hun vrouwelijke strijders onze nieuwe helden. Vanuit Brussel kijkt Derwich Ferho, de belangrijkste Koerdische vertegenwoordiger in ons land, naar die plotse ommekeer.
Een reportage gemaakt door Salvatore Di Rosa en Raf Sauviller
Om verder te lezen :
http://www.humo.be/humo-archief/314883/de-koerden-het-volk-van-het-jaar-onze-vrouwen-populair-in-het-westen-dat-verdienen-ze

 

 

F
E
E
D

B
A
C
K