PERSBERICHT

Dit boek is een Nederlandse vertaling en bewerking van het boek van de Koerdische geleerde Knyaz Mirzoyev, The Kurds. Essays on History and Culture, Almaty (Kazakstan), 2003.
Het is een bundeling van essays, oorspronkelijk in het Russisch geschreven en aan de universiteit van Almaty (Kazakstan) in het Engels vertaald.
Technisch: uitgave van het Koerdisch Instituut van Brussel (Bonneelstraat 16, 1210 Brussel; tel.: 02.230.89.3O; fax: 02.231.00.97; e-mail: [email protected]); 266 p.; 17,50 euro.

Doelstelling
Kwaliteitsinformatie verstrekken over de “Koerdische kwestie”.
De Koerden zijn het grootste volk op aarde (40 miljoen), zonder eigen land.
Door de Grootmachten werden ze in 1923 (Verdrag van Lausanne) verspreid over Turkije, Iran, Irak, Syrië en Armenië en vluchtten velen van hen, omwille van wrede onderdrukkingen, naar de diaspora, gespreid over geheel de wereld.

Inhoud
De Koerden
Legende; oorsprong van de Koerden; linguïstische theorie van Minorsky
en van Marr; geschiedenis van de Koerden; de Ridder van het Oosten (Saladin); revolutie van de Badyrkhanen; Koerdische nederzettingen; socio-economische situatie; hedendaagse situatie in Zuid-Koerdistan (Irak); Noord-West-Koerdistan (Turkije); Oost-Koerdistan (Iran) en Zuid-West-Koerdistan (Syrië); Abdullah Ocalan; de Mekhabadische Republiek; de religie; de cultuur; de Koerdische taal en literatuur; de index (meer dan 1.400 termen).

De cover
Het bejaarde en weerloze echtpaar Ferho, ouders van de 7 naar Europa gevluchte kinderen (2 zonen en 1 dochter in België, onder wie de directeur van het Koerdische Instituut van Brussel en 1 zoon en 3 dochters in Duitsland),  werd op 2 maart 2006 te 21.15 u. in Mizizah, een voormalig vredig dorp op enkele kilometer van het stadje Midyat (een twintigtal kilometer van de Syrische grens) op wrede en laffe wijze vermoord door de Turkse veiligheidsdiensten De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij Buyukanit, huidige opperbevelhebber van het Turkse leger. De Belgische regering heeft meegespeeld met de hypocrisie van het Turkse regime.

Waarde
Encyclopedisch rijke bron over de Koerdische geschiedenis en kwestie.
De toegevoegde index verhoogt de toegang tot het ingewikkelde kluwen van namen van politici, wetenschappers, kunstenaars, letterkundigen, stammen, dorpen, steden, provincies, rivieren en bergen. Deze namen kunnen teruggaan op een Koerdische, Perzische, Russische, Arabische of Turkse wortel.

De auteur
Knyaz Ibrahimovich Mirzoyev, geboren op 1 mei 1947 in Armenië. Doctor in de filologie, professor, lid van de Academie voor Wetenschappen en autoriteit in de filologische, historische en perskringen, in Armenië, Rusland en Kazakstan. Hij is hoofd van het departement oriëntalistiek en van het centrum voor wereldtalen aan de universiteit van Almaty. Hij kent Koerdisch, Kazaks, Russisch, Azerbeidjaans, Armeens, Turks en Perzisch.
Mirzoyev is specialist in de hedendaagse comparatieve en Koerdische literaire kritiek, namelijk de interrelaties en interacties van de nationale literaturen van oosterse volkeren.

De vertaler
Hugo Van Rompaey (°1943) haalde aan de Katholieke Universiteit van Leuven diploma’s in de klassieke filologie, de filosofie, de antropologie, de kunstwetenschappen, de godsdienstwetenschappen en de theologie en bereidt er een theologisch doctoraat voor (2003-2007) over de ethische aspecten van de Koerdische kwestie.
Hij was twaalf jaar burgemeester van Geel en achttien jaar parlementslid. Als parlementair maakte hij een prioriteit van mensenrechten. Hiertoe combineerde hij telkens uitgebreide studies met plaatsbezoeken: in Zuid-Afrika, Namibië, Somalië, Burundi, de Westelijke Sahara, Burkina Fasso, Kroatië, Kosovo, Macedonië, Irak, Armenië, Georgië, Kazakstan, Rusland en Turkije. Bij de Koerdische kwestie is hij achttien jaar betrokken.
Meerhoutseweg, 39 – 2440 Geel, Tel. 014 72 50 51, e-mail: [email protected]

Vorige publicaties over de Koerdische kwestie
1. De onderdrukking van de Koerden in Turkije, een misdaad?, 2003, 191 p. (17,50 euro)
2. Kruitvat Kaukasus, Berchem, 2004, 199 p. (17,50 euro).
3. Kurds have the right to speak Kurdish, Brussel, 2005, 51 p. (5 euro).

Het Koerdisch Instituut van Brussel
Directeur: Derwich M. Ferho
Stafmedewerkster: Lieve Driesen
In België leven ongeveer 25.000 Koerden. Niet allen zijn geregistreerd als Koerden, maar als komende van Turkije, Iran, Irak, Syrië en uit de Diaspora. In 1978 richtten de Koerden voor arbeiders en studenten de organisatie TEKOSER op, die begin de jaren negentig omgedoopt werd tot het Koerdisch Instituut Brussel. Dit instituut ontwikkelde in de loop van de jaren een drukke agenda: taallessen in Nederlands, Frans en Koerdisch; sociale dienstverlening; vertaaldiensten (Koerdisch, Arabisch, Turks, Armeens, Russisch, Georgisch, Frans en Nederlands); vele culturele activiteiten (Newroz, culturele excursies, tentoonstellingen van schilderijen, beeldhouwwerken en fotografie, literatuur, muziek, dans en folklore, paneldiscussies en conferenties).
Het instituut publiceerde tot nu toe: 16 boeken in het Nederlands, 6 in het Frans, 17 in het Koerdisch, 5 in het Turks en 3 in het Engels. Het publiceert het tweemaandelijkse blad “De Koerden” en beheert een bibliotheek en informatiecentrum.
Al deze activiteiten zijn gericht op het verdedigen van de Koerdische identiteit. De Koerden willen niet optreden vanuit een volksnationalistisch getto, maar vanuit een herkenbare etnische basis, in vreedzame openheid voor andere culturen en volkeren.

Geel, 21 december 2006Hugo Van Rompaey

F
E
E
D

B
A
C
K