Agence France-Presse, 26-11-2021

De Turkse mecenas en filantroop Osman Kavala, die vier jaar vastzit zonder proces, zal in detentie blijven tot een volgende hoorzitting die gepland is voor half januari, zo heeft een rechtbank in Istanbul vrijdag bevolen, waarmee Turkije een schorsing riskeert door de Raad van Europa.

Osman Kavala, een belangrijke figuur in het maatschappelijk middenveld, wordt door het regime van president Recep Tayyip Erdogan beschuldigd van pogingen om Turkije te destabiliseren en riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Hij weigerde vrijdag 26-11, zoals hij had aangekondigd, om voor de rechters te verschijnen en zich te laten vertegenwoordigen. “Ons recht op een eerlijk proces is ons ontzegd. Daarom zijn we niet van plan om vandaag een verdediging te presenteren”, zei zijn advocaat, Tolga Aytore, tegen de rechtbank.

De Raad van Europa dreigde in september Ankara met sancties die zouden kunnen worden genomen als de opposant tegen die tijd niet wordt vrijgelaten. Turkije zou dan het tweede land zijn dat een “inbreukprocedure” ondergaat: tot nu toe is alleen Rusland volgens deze procedure geschorst, van 2017 tot 2019.

“Het is jammer, ik weet echt niet wat (de regering) denkt”, gaf een diplomaat die vrijdag in de rechtbank aanwezig was – op voorwaarde van anonimiteit – aan het persorgaan AFP toe. “Dit is hun laatste kans”, had hij eerder ingeschat. “Turkije moet als lid van de Raad van Europa diens beslissingen respecteren. Anders brengen ze zichzelf in een delicate situatie”, voegde hij eraan toe verwijzend naar de Turkse functionarissen.

Complottheorieën

In een interview half oktober met AFP schatte Osman Kavala het vanuit zijn cel als volgt in: “Mijn detentie staat aan de macht van Recep Tayyip Erdogan toe om zogenaamde complottheorieën te rechtvaardigen.”

“Aangezien men mij beschuldigt te hebben deelgenomen aan een complot georganiseerd door buitenlandse mogendheden, zou mijn vrijlating deze fictie verzwakken en dat is zeker niet wat de regering wil”, merkte hij op.

Het lot van Osman Kavala veroorzaakte een stevige diplomatieke crisis toen een tiental ambassadeurs, die Kavala’s vrijlating hadden geëist, met uitzetting werden bedreigd.

Deze meest recente hoorzitting op vrijdag 26-11, de zoveelste aflevering in een reeks die hem tot nu toe altijd in hechtenis heeft gehouden, volgt op die van 8 oktober, toen de rechters van mening waren dat het hen aan “nieuwe elementen” ontbrak om Osman Kavala vrij te laten.

Een grote menigte, waaronder parlementariërs van de oppositie, westerse diplomaten en familieleden van de verdachte, waaronder zijn echtgenote, waren aanwezig in de rechtszaal.

Osman Kavala, die het absolute ‘zwarte schaap’ van het regime van Recep Tayyip Erdogan is geworden, wordt in het bijzonder geviseerd omdat hij in 2013 de anti-regeringsdemonstraties tegen Erdogan, de toenmalige premier, heeft gesteund.

Hij werd voor het eerst vrijgesproken in februari 2020, werd de daaropvolgende dag in politiehechtenis genomen en vervolgens opnieuw opgesloten, onder de beschuldiging de poging tot staatsgreep tegen Erdogan in juli 2016 te hebben ‘gesteund’.

In december 2019 beval het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn “onmiddellijke vrijlating” – echter zonder resultaat.

Een volgende hoorzitting is gepland voor 17 januari voor de rechtbank van Istanbul.

F
E
E
D

B
A
C
K