Meer dan tien jaar na het begin van de revolutionaire beweging in Syrië is het – gezien de verwoesting dat het land op alle niveaus heeft geleden en de aanhoudende menselijke tragedies – belangrijk, zoals we hoger hebben benadrukt, om ​​oplossingen te vinden voor de Syrische crisis. Oplossingen die het land redden en er een gedecentraliseerde, pluralistische en democratische staat van maken dat de rechten van nationale en religieuze componenten garandeert. Evenals de politieke, economische, sociale en culturele rechten van alle burgers, groepen en individuen zonder enige discriminatie op basis van ras, geslacht, religie of taal.

De Syrische Democratische Raad is van mening dat Syrië dringend een nationale oplossing nodig heeft om een einde te maken aan de politieke, sociale en economische crisis, en het land brengt tot een democratisch, pluralistisch politiek systeem waar de rechten van Arabieren, Koerden, Syriërs, Assyriërs worden gevrijwaard. Aangezien Syrië een staat is met veel culturen, etniciteit, religies en sekten, is een gedecentraliseerd systeem de beste oplossing voor het bestuur van deze staat.

De analyses en voorstellen om tot zulk een systeem te komen werden eveneens door de SDC in een boeiend rapport vastgelegd. Het volledige rapport van de SDC is hieronder terug te vinden.

Downloaden (PDF, 142KB)

 

F
E
E
D

B
A
C
K