Kongra-Gel (Koerdisch Volkscongres), die beschouwd wordt als de politieke arm van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), had op vrijdag 19 augustus een persconferentie gepland in de zalen van het Internationaal Perscentrum (IPC) te Brussel. De voorzitter van Kongra-Gel en voormalig parlementslid van de pro-Koerdische Partij van de Democratie (DEP), Zübeyir Aydar, wilde een positief signaal geven in reactie op de recente uitspraken van de Turkse premier Erdogan in Diyarbakir en een eenzijdig staakt-het-vuren aankondigen van 20 augustus tot 20 september 2005.
Kongra-Gel werkt al een tijdje aan een voorstel om een einde te maken aan het geweld en de weg te openen naar een dialoog waardoor een duurzame vrede in Turkije gewaarborgd zou kunnen worden. Kongra-Gel wilde tijdens de persconferentie het eenzijdig staakt-het-vuren aankondigen en zo een belangrijke stap zetten om een einde te stellen aan het geweld in Turkije. Onder druk van Turkije annuleerden de Belgische autoriteiten echter op het laatste moment deze persconferentie.
In een persmededeling die op vrijdag aan de pers te Brussel werd uitgedeeld en is ondertekend door het voorzitterschap van Kongra-Gel – de zgn. ‘uitvoerende raad van de PKK’ – stelt men: “De legitieme defensietroepen zullen van 20 augustus 2005 tot 20 september 2005 hun gewapende troepen van een actieve in een passieve verdedigende positie brengen om de weg naar onderhandelingen te openen.” De verklaring zei voorts dat “het belangrijk is dat iedereen van Koerdische zijde toont dat zij bereid zijn om concrete stappen te zetten om de voorwaarden voor onderhandelingen te creëren en wij testen de oprechtheid van de intenties van de tegenpartij. Wij verklaren dat wij niet passief zullen blijven ten aanzien van politieke attitudes die deze lijn niet zouden respecteren. De dialoog met het hoofdkwartier van de HPG (de militaire vleugel van de PKK) laat ons toe om te stellen dat er een positief antwoord zal komen conform onze oproep.” Het voorzitterschap van Kongra-Gel verklaarde echter in een communiqué: “Het was algemeen bekend dat men met deze persconferentie de intentie had om het terrein voor de vrede en de dialoog te effenen. Niettemin hebben de pogingen van Turkije om de persconferentie af te zeggen, inclusief met het perscentrum, hun discours over vrede en democratie reeds in de schaduw gesteld.”
Met het vrijlaten van de burgemeester in de buurt van Dersim (Tunceli) en het vrijlaten van de Turkse soldaat vorige week, heeft de PKK tekens gegeven van hun bereidheid tot een staakt-het-vuren. De Turkse staat blijft echter vaststeken in het verleden en is niet bereid om enige bereidheid te tonen om stappen te zetten naar een duurzame vrede.
Volgens de Turkse pers waren de Belgische autoriteiten verplicht om het houden van deze persconferentie te verhinderen. Het Turkse dagblad Cumhuriyet meldde dat men omwille van de intense druk van Ankara, na afloop van een reeks vergaderingen met de kabinetten van de Belgische premier en het ministerie van binnenlandse zaken, besloten had om het houden van de persconferentie te verbieden. Daarenboven hebben de politieagenten in burger aan de directie van het IPC, dat een eigendom is van de Belgische federale staat, laten weten dat de conferentie verboden werd door een beslissing van de regering en de journalisten uitgenodigd om de zalen te verlaten. Volgens de directie van het IPC werd de beslissing genomen in dialoog met de Belgische inlichtingendiensten.
In Turkije verklaarde de woordvoerder van de algemene Veiligheid tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat Ankara inderdaad aan België had gevraagd om Zübeyir Aydar te arresteren “die, zoals 130 andere personen gelieerd is aan de organisatie [PKK], en ingevolge de instructie van de Turkse justitie in 181 landen gezocht wordt door Interpol.” Volgens een woordvoerster van de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken bezat Zübeyir Aydar, die erkend politiek vluchteling is in Zwitserland, een geldige reistitel voor vluchtelingen en moest hij geen Belgische buitengrens van het Schengengebied passeren. Zij stelde dat hij legaal in België verbleef en dat hij inderdaad bij Interpol geseind staat maar enkel ter lokalisatie en niet ter aanhouding.
Nu de Turkse staat zich opmaakt voor het starten van toetredingsonderhandelingen met de EU op 3 oktober 2005, is Ankara blijkbaar nog altijd niet bereid om de Koerdische realiteit onder ogen te zien en een duurzame oplossing te zoeken voor de Koerdische kwestie ondanks het recente discours van premier Erdogan in Diyarbakir die zich wilde engageren om ‘het Koerdische probleem’ met ‘meer democratie, burgerrechten en voorspoed’ op te lossen.
Ook de EU-lidstaten, inclusief België, beseffen nog altijd niet dat ook de agressiviteit van de Turkse overheid moet stoppen om tot een duurzame vrede in Turkije te kunnen komen. De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en Kongra-Gel hebben al meerdere malen hun bereidheid getoond om de wapens neer te leggen indien men op een eerlijk manier de Koerdische kwestie wil bespreken en een oplossing in het vooruitzicht stelt. Het is niet de eerste keer dat de Turkse agressiviteit beloond wordt in België en dat de Koerden het slachtoffer worden van hun goodwill.
De Koerden willen dialoog en vrede. Een menselijk bestaan is hun enige droom. De Turkse staat is blijkbaar niet bereid hen dat ooit toe te kennen. Moet dat ook gezegd worden van de EU-lidstaten?
Derwich M. Ferho – Voorzitter

F
E
E
D

B
A
C
K