De covoorzitter van onze partnerorganisatie Kurdî-Der in Noord-Koerdistan, Mr. Ozan Kiliç, is aangehouden
De Koerdische strijd zet zich in tegen identiteitsontkenning, assimilatie en totale uitroeiing. Sinds de stichting van de staat Turkije zijn vele talen, culturen, religies, en volkeren ontkend en volledig verdwenen. Die staatspolitiek is tot nu toe op deze manier uitgevoerd.
Een van die volkeren in gevaar is het Koerdische volk. Ze heeft genocides, ontkenning en onderdrukking gekend. Maar, dit volk heeft sinds het begin een serieuze strijd gevoerd om te kunnen overleven. Die strijd is nu nog bezig.
De Turkse staat heeft geen enkele kans gegeven aan democratische strijd. Alle eisen van de Koerden voor hun rechten werden geterroriseerd. Sinds de jaren ‘90 wordt de Koerdische strijd onder het mom van ‘de strijd tegen het terreurisme’ hard aangepakt.
Koerdische politici werden met allerlei operaties aangehouden, opgesloten en gestraft. Vele politieke, sociale, culturele en vakorganisaties werden geprocedeerd, vervolgd en gesloten.
Op 25 mei 2016 werd ook de covoorzitter van Kurdî-Der (Centrum voor onderzoek en bevordering van de Koerdische taal), onze partnerorganisatie voor het project “Ez mafên xwe dizanim” (in het kader van Erasmus+, gesubsidieerd door de Europese Commissie), Mr. Ozan Kiliç aangehouden. Kurdî Der is een legale en gerespecteerde organisatie die zich inzet voor de Koerdische taal. De aanhouding van Mr. Ozan Kiliç toont aan hoe het eraan toegaat als het gaat om de Koerdische taal. Het toont aan dat de Turkse staat niet van plan is om de realiteit onder ogen te zien en identiek dezelfde staatspolitiek voert als in haar stichtingsjaren, nl. één van ontkenning, assimilatie en uitroeiing.
De Turkse staat moet dringend haar beleid veranderen t.o.v. de andere etnische en religieuze groepen in het land. Om een mooie democratische samenleving te kunnen bouwen, hebben we een democratiseringsproces nodig. Tot nu toe heeft de staat de Koerden niet volledig uit kunnen roeien, vanaf vandaag zal dat ook niet meer kunnen.
De internationale gemeenschap draagt ook haar verantwoordelijkheid door te blijven zwijgen over de misdaden van de Turkse staat t.o.v. de niet-Turken in het land. Het feit dat Turkije lid is van NAVO, aan de deur staat van de EU en heel wat verdragen ondertekend heeft om mensen- en volkerenrechten te respecteren, wil niet zeggen dat ze haar agressieve, genocidale politiek mag blijven uitvoeren.
We roepen de Turkse autoriteiten op om te stoppen met de criminalisering van Koerdische politici, mensenrechtenactivisten, journalisten en schrijvers. En dat ze stopt met de bombardering van de steden als Cizre, Sur, Gever, Hezex en NUSAYBIN.
We vragen de internationale gemeenschap om de staatsagressie van de Turkse staat te veroordelen en concrete stappen te zetten zodat er ook zichtbare resultaten zijn.
Alle vormen van onderdrukking tegen de Koerdische taal, cultuur, religie en identiteit, moeten stoppen. We kunnen enkel spreken van een democratische samenleving als er op alle vlakken gelijkheid en verdraagzaamheid is t.o.v. elkaar.
Wij, van het Koerdisch Instituut te Brussel, verklaren onze solidariteit met Kurdî Der, onze partnerorganisatie (samen met Pro-Humanitate, Duitsland en de Universiteit van Krakow, Polen), en haar covoorzitter Mr. Ozan Kiliç. We zullen blijven werken aan de democratisering van Turkije, waar verschillen zijn die gerespecteerd moeten worden. We zijn ervan overtuigd dat die verschillen net de belangrijkste schoonheid van het land uitmaken.
Brussel, 27/05/2016

F
E
E
D

B
A
C
K